Flinke krimp hypotheekmarkt in oktober

krimp hypotheekmarkt

Het aantal aangevraagde hypotheken is de afgelopen maand fors gedaald. In oktober werden 31.470 hypotheken aangevraagd via het platform van Hypotheken Data Netwerk (HDN). Dat is een daling van 31% ten opzichte van het gemiddelde van het aantal aanvragen in oktober de afgelopen vier jaar.

Dit blijkt uit de cijfers van HDN. In september steeg het aantal aanvragen nog met 10% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt een korte opleving ingegeven door de renteontwikkelingen, concludeert HDN in een persbericht bij de nieuwste cijfers. In oktober ziet het netwerk namelijk weer een daling van maar liefst 45% ten opzichte van vorig jaar.

Oversluitmarkt opgedroogd

Over de hele linie is het aantal hypotheekaanvragen in oktober de afgelopen jaren stabiel. Afgelopen maand deden echter alle klantgroepen minder aanvragen dan de jaren daarvoor. Vooral het aantal consumenten dat hun hypotheek oversluit is naar een minimum gedaald. De overige profielen laten een kleine daling zien ten opzichte van voorgaande jaren, wat het eindtotaal van afgelopen maand op 31.470 heeft gebracht.

Tekst gaat verder onder grafiek

Aantal hypotheekaanvragen in oktober. Bron: HDN

Lees ook: ‘aflossingsvrije hypotheek minder populair in derde kwartaal’

Meenemen

Het meenemen van lopende hypotheken bij de aankoop van een nieuwe woning wordt, logischerwijs gezien de stijgende rente, steeds populairder onder doorstromers. HDN ziet een explosieve stijging van het aantal aanvragen voor het meenemen van hypotheken. Waar in oktober 2021 30 hypotheken (0,05%) werden aangevraagd met deze regeling is dit gestegen naar ongeveer 3.800 hypotheekaanvragen in oktober 2022. Circa 12% van de hypotheekaanvragen in oktober hadden de regeling ‘Meenemen’.

Verbouwers blijven terrein ‘winnen’

Kijkend naar de procentuele verdeling van het aantal hypotheken over de verschillende klantprofielen dan valt op dat vooral de verbouwers (tweede hypotheken en verhogingen) terrein hebben gewonnen. Ten opzichte van vorig jaar ziet HDN ook dat de starters procentueel een groter aandeel hebben in het totaal aantal aanvragen.

Tekst gaat verder onder grafiek

Marktaandeel klantprofielen in percentages in oktober per jaar. Bron: HDN

Jennifer op ‘t Hoog nieuwe directeur HDN

Per 1 januari 2023 wordt Jennifer op ’t Hoog de nieuwe directeur van HDN. Op de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober is zij als nieuwe bestuurder ter formele goedkeuring aan de leden voorgedragen. Zij vormt vanaf 1 januari samen met Reinier van der Heijden het bestuur van de vereniging.

Jennifer op ‘t Hoog, directeur Hypotheken Data Netwerk. Foto HDN

Op ’t Hoog werkte de afgelopen zes jaar bij Achmea Bank en daarvoor zes jaar bij Achmea Zilveren Kruis, onder andere als Senior Manager Strategie & Innovatie en Senior Manager Productmanagement.


 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/flinke-krimp-hypotheekmarkt-in-oktober/