Klap voor woningbouw: streep door bouwvrijstelling

bouwvrijstelling

Woningbouwprojecten zullen vertraging of uitstel oplopen door een nieuwe stikstofuitspraak. De bouwvrijstelling die in Nederland geldt, is in strijd met Europese regels, oordeelt de Raad van State. Bouwbedrijven vrezen een nieuwe bouwstop.

De uitspraak is een klap voor de bouwsector en het kabinet. De procedures rond de bouw van nieuwe woningen zullen door de uitspraak naar verwachting veel langer gaan duren. Stikstofberekeningen kosten vaak maanden en er is een tekort aan deskundigen die dit soort rapportages kunnen opstellen.

De bouwvrijstelling werd in juli 2021 ingesteld door het kabinet om de impasse in de bouw te doorbreken die helemaal stil kwam te liggen als gevolg van een stikstofuitspraak drie jaar geleden. De bouwvrijstelling houdt in dat er tijdens de bouw geen onderzoek hoeft te komen naar stikstofneerslag op natuurgebieden. Alleen de uitstoot na de bouw telt. De Raad van State oordeelt nu dat deze bouwvrijstelling in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels.

Uitspraak in stikstofzaak Porthos-project

Het oordeel van de Raad van State is een tussenuitspraak in een zaak rond het Porthos-project. Dat draait om opslagruimte voor CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stapte naar de rechter om de bouw te blokkeren. Volgens MOB schaadt de aanleg kwetsbaar natuurgebied.

De Raad van State gaat daarin nu mee. De stikstofuitstoot mag volgens de Europese regels alleen als er geen sprake is van schade aan de natuur en die zekerheid geeft de bouwvrijstelling niet, aldus de Raad van State. Daarom gaan de regels van voor 1 juli 2021 weer gelden.

Van een bouwstop zoals drie jaar geleden is nu geen sprake, stelt de Raad van State. Toen kwamen, eveneens na een rechtszaak die door MOB was aangespannen, duizenden bouwprojecten stil te liggen. Maar ook nu zijn de gevolgen voor de bouw van woningen, wegen en fabrieken naar verwachting groot omdat per project vooraf onderzoek moet komen naar de uitstoot.

Onduidelijkheid of bouwproject kan doorgaan

De bouwsector vreest dat er nu onduidelijkheid ontstaat of een project kan doorgaan. WoningbouwersNL doet een oproep aan de betrokken ministers om de uitspraak niet tot een bouwstop te laten leiden. De organisatie wil snel een toezegging van minister Hugo de Jonge (Wonen) dat er nog steeds vergunningen kunnen worden verleend.

“Wanneer een bouwer kan laten zien dat de tijdelijke en beperkte toename van stikstof gedurende het bouwtraject geen significante gevolgen voor de natuur zullen hebben, moet het voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat het project gewoon kan worden uitgevoerd” zo stelt directeur Coen van Rooyen van WoningBouwersNL.

Bouwend Nederland noemt de uitspraak een drama voor de bouw. “Door de verplichting weer voor elk bouwproject aan te moeten tonen dat de realisatie niet bijdraagt aan een vergroting van de stikstofuitstoot nemen kosten toe en zal de vergunningverlening enorm vertragen. De huizenzoeker, de energietransitie, het klimaat en de mobiliteit zijn de klos”, schrijft de koepelorganisatie op haar site.

De NVM uitte tegen RTL al eerder zorgen over de uitspraak. “Een negatieve uitspraak en als gevolg daarvan het stilleggen van nog meer bouwactiviteiten, zorgt voor het nog verder oplopen van het woningtekort. Met alle maatschappelijke en economische gevolgen voor de Nederlandse samenleving van dien”, aldus NVM-woordvoerder Maxime van den Hoven.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/klap-voor-woningbouw-rvs-haalt-streep-door-bouwvrijstelling/