Transformatie in 2021 levert laagste aantal woningen op in zeven jaar

transformatie in 2021

In 2021 zijn 9.500 woningen ontstaan uit transformatie van niet-woningen zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar, meldt het CBS.

Terwijl het aantal transformaties in kantoren en winkelpanden toenam, is het aantal woningen ontstaan uit transformaties van andere type panden afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

4.100 woningen door ombouwen kantoren

Uit het ombouwen van kantoren ontstonden 4.100 woningen. Dat is een stijging van 13% vergeleken met 2020. Het aandeel woningtransformaties in voormalig kantoorpanden is daarmee toegenomen tot 43%. Er werden 7% minder kantoorpanden getransformeerd tot woningen, maar per kantoorpand kwamen er gemiddeld meer woningen bij dan in 2020.

Getransformeerde kantoren vormen de grootste bijdrage aan het aantal woningtransformaties, gevolgd door winkels met 15 procent. Bijna een vijfde van de woningtransformaties is ontstaan uit industriepanden en maatschappelijk vastgoed samen. Transformaties uit kantoorpanden en winkels zijn toegenomen in 2021, bij industriepanden en maatschappelijk vastgoed is sprake van een afname ten opzichte van vorig jaar.

Het CBS houdt bij hoeveel voormalige kantoren, winkels of industriële gebouwen aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. In 2021 ging dat om in totaal 9.500 woningen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 10.215.

Lees ook: Extra miljoenen kabinet voor bouw flex- en transformatiewoningen

Ombouwwoningen vaak klein en oud

In de afgelopen zeven jaar werden 76.000 nieuwe woningen gerealiseerd in leegstaande kantoren of winkels. Soms is daarbij slechts een deel van het pand omgebouwd tot woonruimte. Opvallend genoeg zijn de ombouwwoningen vaak klein (minder dan 70 vierkante meter) en oud (55% is gebouwd voor 1945).

In totaal kwamen er in 2021 98.000 woningen bij in Nederland in 2021. Het overgrote deel (bijna 70.000) is nieuwbouw.

Tekst gaat verder onder de tabel

Bron: CBS

Een op de acht woningtransformaties in Amsterdam

In 2021 werden de meeste woningen uit transformaties opgeleverd in Amsterdam; 12% (1.155) van alle woningtransformaties vond in de hoofdstad plaats. Daarna volgen Groningen, Rotterdam en Den Haag met respectievelijk 480, 405 en 375 woningtransformaties. Van de toegevoegde woningen in Amsterdam is 12% ontstaan uit transformatie. In Groningen en Rotterdam vormden deze ongeveer een vijfde van de toegevoegde woningen. In Den Haag gaat het om 16%. Van de vier grootste steden (de G4) vond in de gemeente Utrecht het minste aantal woningtransformaties plaats; in 2021 ontstonden 125 woningen uit transformatie (in 2020 waren dit er nog 545).

In onderstaande kaart staat voor alle gemeenten het aantal ontstane woningen door transformatie uitgedrukt als percentage van de totale toevoegingen aan de woningvoorraad in 2021. Het aandeel woningtransformaties van de toegevoegde woningen in de gemeente Schiedam was het grootst: met 290 woningtransformaties betrof bijna 59% van de toegevoegde woningen een transformatie.

In deze tien gemeenten zijn gemiddeld 24% van de toegevoegde woningen ontstaan uit transformaties. – Bron: CBS

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/transformatie-levert-laagste-aantal-woningen-op-in-zeven-jaar/