Kabinet verdeelt € 7,5 miljard voor bereikbaarheid nieuwbouwwijken

Kabinet verdeelt € 7,5 miljard voor bereikbaarheid nieuwbouwwijken

Het kabinet trekt € 7,5 miljard uit voor betere bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in de komende tien jaar. Daarvan gaat 46% naar voorzieningen voor het openbaar vervoer, 37% naar autowegen, 10% naar fietspaden en 7% naar mobility hubs. Het kabinet houdt wel rekening met vertraging door de stikstofproblematiek.

Er is € 7,5 mld. beschikbaar voor de goede ontsluiting en bereikbaarheid van 400.000 nieuwe woningen. Dat heeft het kabinet besloten in het Coalitieakkoord. Na overleg van de verantwoordelijke ministers met regionale overheden – die zelf ook een forse financiële bijdrage leveren – hebben zij nu besloten hoe deze middelen besteed worden.

Randstad

Er gaat € 4 miljard naar voorzieningen voor het openbaar vervoer, € 2,7 miljard naar autowegen en € 780 miljoen naar fietspaden. Het grootste deel van het investeringspakket (circa 65%) komt in de Randstad terecht, waar ook de meeste (60%) van de nieuwbouwprojecten lopen. De resterende 35% wordt buiten de Randstad ingezet. Dit is overigens exclusief de reservering van € 3 mld. voor de Lelylijn voor de regio Noord.

Er gaat € 6 miljard naar de inmiddels 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. Dit zijn verstedelijkte gebieden waar in de komende decennia grootschalige nieuwbouw moet komen. De resterende € 1,5 miljard wordt gestopt in de versnelling van 105 andere projecten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

MIRT kaart NOVEX versnelling
© Rijksoverheid

Een greep uit de projecten

  • Er komt een zogeheten MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) voor de regio Oude Lijn Leiden – Dordrecht. Daardoor zou de doorstroming in de Zuidelijke Randstad moeten verbeteren waardoor hier meer woningbouw mogelijk wordt.
  • Er komen afspraken voor een mobiliteitspakket voor woningbouw in de grootschalige NOVEX-woningbouwlocatie Zwolle Spoorzone en voor “netwerkeffecten” in de regio Zwolle. Daarmee kan deze regio tot en met 2030 verder verstedelijken. Ook kan de doorstroming op de A28 ter hoogte van Zwolle verbeteren.
  • Er komen in totaal 3.500 nieuwe fietsparkeerlocaties op het Jaarbeursplein in Utrecht en bij station Goes.
  • Er komt een MIRT-verkenning voor de gebieden Venlo Vierwaarden en Maastricht Maasoevers, met als doel verbeteren van de waterveiligheid. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ecologie, stadsontwikkeling, recreatie en bevaarbaarheid.
  • Met het programma “Goederenvervoercorridor Zuid” werkt de overheid aan een “robuuste, concurrerende, duurzame en veilige corridor” voor goederenstromen vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Antwerpen.

Stikstofproblematiek

Het kabinet waarschuwt nadrukkelijk voor de onzekerheid van veel projecten door de stikstofproblematiek en het vervallen van de bouwvrijstelling, en door de stijgende prijzen en het tekort aan personeel. Er wordt rekening gehouden met vertraging en extra kosten. Desondanks willen de bewindslieden tempo maken en blijven werken aan bereikbaarheid en woningbouw. “Binnenstedelijk en buitenstedelijk, binnen de randstad en in de regio. Van Oldambt tot Goes, van Kampen tot Sliedrecht. In het hele land zal gebouwd moeten worden”, sprak minister De Jonge in zijn toelichting.

Flexwoningen

Dertien gemeenten en een samenwerkingsverband krijgen gezamenlijk € 22 miljoen voor het bouwen van in totaal 1.865 flexwoningen. De gemeenten Hengelo, Hoekse Waard, Houten, Lansingerland, Loon op Zand, Middelburg, Nijmegen, Ommen, Olst-Wijhe, ’s-Hertogenbosch, Staphorst, Tilburg, Wijchen en Samenwerking de Bevelanden ontvangen een financiële bijdrage. De eerste woningen moeten in 2023 worden opgeleverd.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/kabinet-verdeelt-e-75-miljard-voor-bereikbaarheid-nieuwbouwwijken/