ABN Amro: nieuwbouw steeds verder onder druk

nieuwbouw onder druk

Nieuwbouw komt steeds verder onder druk te staan. Hoge materiaalkosten, rentestijgingen en trage procedures zorgen voor problemen, stelt ABN Amro. Hierdoor neemt het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen af.

ABN Amro zag het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen in een jaar tijd met 11% dalen. Het dalende aantal vergunningen zet druk op het kabinet om te komen tot 900.000 nieuwe woningen in 2030, zegt de bank.

Lees verder onder de grafiek

nieuwbouw onder druk

Het is steeds lastiger om hoogwaardige en betaalbare nieuwbouw op te leveren, concludeert de bank in het rapport Stand van de Bouw. Verschillende marktomstandigheden werken nieuwbouw tegen.

Een daarvan is een toename van materiaalkosten. Die begon bij de coronapandemie en versnelde door de oorlog in Oekraïne. Wel lijkt het hoogtepunt van de kostenstijging inmiddels voorbij. Sommige materialen zijn in prijs gedaald: zo waren ijzer en staal in september 4% goedkoper dan een maand eerder.

Daarnaast speelt de stijgende hypotheekrente een rol. Daardoor zijn met name duurdere nieuwbouwwoningen voor kopers minder goed betaalbaar. Terwijl de bouwkosten stijgen, hebben kopers een lagere leencapaciteit. Kopers wachten een aankoop af en dat zet een rem op nieuwbouwprojecten.

Meer eisen aan bouw

Intussen nemen de eisen aan nieuwbouw toe. Op 2 november schrapte de Raad van State de bouwvrijstelling. Dit heeft tot gevolg dat bouwers bij nieuwe projecten vooraf stikstofberekeningen moeten maken. Voor projecten tot honderd woningen gaat dit vermoedelijk vertraging opleveren.

Daarnaast zijn duurzame eisen aan nieuwe woningen opgeschroefd. Nieuwbouw moet minimaal energieneutraal zijn. Het aantal warmtepompen en zonnepanelen is hierdoor fors toegenomen. Een nadeel hiervan is dat het elektriciteitsnet steeds verder onder druk komt te staan.

Lees verder onder de grafiek

nieuwbouw onder druk

ABN Amro noemt als lichtpuntje voor bouwers dat er ondanks alles structureel vraag blijft naar nieuwe woningen. Bovendien brengen de energietransitie en verduurzaming van bestaande bouw nieuwe opdrachten met zich mee, aldus de bank.

Aanbesteding flexwoningen

Om tot voldoende nieuwe woningen in 2030 te komen, zegt het kabinet vaart te zetten achter de bouw van flexwoningen. Het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft een opdracht voor levering van 2.000 nieuwe flexhuizen gegund aan negen partijen, zo maakt het woensdag bekend. Vanaf december kan de bouw van start gaan, in 2023 moeten de woningen worden opgeleverd. Na de oplevering zullen corporaties de woningen afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/abn-amro-nieuwbouw-steeds-verder-onder-druk/