Het belang van een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Tijdens het koop- en verkoopproces en andere bedrijfsactiviteiten van de makelaar kan er helaas wel eens iets mis gaan. Het is daarom belangrijk om een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een makelaar een juridische fout maakt in het verkoopproces of per ongeluk schade aanricht aan het interieur van het huis dat te koop staat?

Partnercontent

Kopers en verkopers kunnen de makelaar aansprakelijk stellen voor gemaakte fouten of voor ontstane materiële of financiële schade als gevolg van de werkzaamheden van de makelaar. Daarom is een goede Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang. Welke soorten aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er en wat wordt er wel een niet gedekt?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering makelaars

Voor particulieren is er de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering), maar voor bedrijven werkt dit net iets anders. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of ‘aansprakelijkheidsverzekering bedrijf’ (AVB) verzekert tegen schade aan personen of zaken, veroorzaakt door (medewerkers van) een bedrijf, zoals een makelaarskantoor. De verzekering vergoedt deze schade en behoedt de makelaar voor financiële tegenslag die groter is dan hij of zij zelf kan dragen. Dit geldt ook als personeel en/of bijvoorbeeld uitzendkrachten die namens het makelaarskantoor handelen schade hebben veroorzaakt. Bovendien voorkom het verrassingen in het geval van conflicten over financiële aansprakelijkheid voor schade of letsel.

Wat wordt gedekt?

Onder de AVB wordt schade gedekt die wordt veroorzaakt door de verzekeringsnemer, vennoten, firmanten, bestuurders, ondergeschikten, personeelsverenigingen en overige stichtingen die zich ontfermen over de verhouding tussen de verzekeringnemer en werknemer.

Er zijn verzekeringen die schade dekken tot een bedrag van € 1.250.000 of tot een bedrag van €2.500.000. De hoogte van ingediende claims neemt de laatste jaren toe. Ook het aantal claims dat wordt ingediend stijgt, net als het aantal conflicten bij een verbouwing, blijkt uit recente cijfers. Des te meer reden om als makelaar te zorgen dat de verzekeringen rond aansprakelijkheid goed geregeld zijn.

Inlooprisico en uitlooprisico

Een goede AVB dekt ook het zogeheten in- en uitlooprisico. Het inlooprisico betreft schade die is ontstaan vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar zich pas manifesteert en wordt gemeld bij de verzekeraar na deze datum. Het uitlooprisico is het omgekeerde: dit gaat om schade die ontstaat binnen de verzekeringsperiode maar zich pas openbaar na afloop van de verzekeringsperiode.

Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Naast de AVB bestaat er ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, voor bestuurders van organisaties zoals bijvoorbeeld VvE’s. Deze is voor makelaars wat minder relevant. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade door beroepsfouten, bijvoorbeeld als een makelaar een verkeerd advies geeft waardoor de koper of verkoper van een huis financiële schade lijdt. Beroepsvereniging NVM verplicht haar leden zowel een beroeps- als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/het-belang-van-een-goede-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering/