Minder woningen in Nederland staan leeg

leegstand

Het aantal leegstaande woningen neemt iets af. Begin 2022 waren in Nederland bijna 180.000 huizen onbewoond. Een jaar eerder waren dat er nog 187.000. In gemeenten langs de grenzen van Nederland is de leegstand het grootst, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In heel Nederland is daarmee 2,37% van het aantal woningen onbewoond. Naast woningen staan er ook veel kantoren en winkelpanden leeg. Het gaat daarbij in totaal om 219.000 zogenoemde verblijfspanden, een daling van ruim 4,5%. Van het totale aantal lege verblijfspanden is 87% een woonhuis. De grootste leegstand is er onder kantoorpanden: daarvan is 10% niet in gebruik.

Lees verder onder de grafiek:

leegstand

Meeste leegstand in Appingedam

Leegstand lijkt zich vooral voor te doen aan de landsgrenzen van Nederland: in Zuid-Limburg, Noordoost-Groningen en in Zeeuws-Vlaanderen is het aantal lege panden relatief hoog. In Groningen tellen gemeenten als Delfzijl (6%) en Loppersum (5%) al veel lege panden, maar Appingedam steekt met 8% de kroon. In deze gemeente is de meeste leegstand van Nederland te zien.

Lees verder onder de grafiek:

leegstand

Van de lege panden in Limburg zijn er relatief veel huizen leegstaand, signaleert het CBS. In Valkenburg is dat bijvoorbeeld 6% en in Vaals 5%. De gemeenten Sluis (5%), Hulst (4%) en Terneuzen (4%) in Zeeuws-Vlaanderen kennen ook relatief veel leegstaande panden. Aan de oostgrens van Nederland valt vooral het aantal leegstaande kantoorpanden op, waarbij Doetinchem met 28% het hoogste aantal scoort.

Amsterdam pakt leegstand aan

Daarnaast valt op dat in grote steden als Rotterdam (5%), Maastricht (4%) en Amsterdam (5%) veel panden leegstaan. Het gemeentebestuur van Amsterdam maakte begin deze maand bekend leegstand te gaan aanpakken door de regels op dit gebied sterk aan te scherpen. Professionele verhuurders die een leegstand niet tijdig melden, kunnen een boete krijgen van €9.000. Daarnaast wil de gemeente dat woningen waarvoor verbouwingsplannen zijn, tijdelijk worden verhuurd.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/minder-woningen-in-nederland-staan-leeg/