Kabinet onderzoekt verplicht waterlabel voor woningen

waterlabel

Woningen krijgen mogelijk een verplicht waterlabel. Dit label – vergelijkbaar met het energielabel – moet huizenkopers en -verkopers wijzen op de risico’s voor een woning bij hoogwater of overstromingen.

Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar een verplicht waterlabel voor woonhuizen en gebouwen, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). De minister volgt daarmee het advies op van een groep deskundigen die heeft nagedacht over maatregelen tegen schade en overlast door hoog water en hevige regenval.

De aanleiding hiervoor was de watersnood in Limburg in de zomer van vorig jaar. Daar viel in 48 uur meer dan 140 millimeter regen. Daarop volgde een evacuatie van tienduizenden mensen. De schade liep op tot €450 miljoen. Omdat de verwachting is dat dit in de toekomst vaker voorkomt, werd een adviescommissie aan het werk gezet om oplossingen te bespreken.

Bewustzijn over waterrisico’s vergroten

Om het bewustzijn van mensen te vergroten, adviseert de commissie een verplicht waterlabel bij de verkoop van woningen en gebouwen te onderzoeken. Een dergelijk label geeft aan hoe groot de risico’s zijn van een woning bij wateroverlast en/of overstromingen. Op die manier geef je kopers de mogelijkheid hierin keuzes te maken en zich te kunnen voorbereiden als er sprake is van een verhoogd risico. Het treffen van maatregelen door de woningverkoper kan, net als bij het energielabel, een hoger label opleveren.

Een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, heeft al experimenten uitgevoerd met een waterlabel, schrijft NRC. Daarbij was de insteek om het aantal woningen omlaag te brengen dat overlast zou kunnen hebben van water. Daarvoor zijn extra waterberging en rioleringen aangelegd. Eigenschappen van woningen of gebouwen zelf zijn niet meegenomen.

De adviesgroep heeft het rapport ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wel’ opgesteld. Daarin staat dat gemeenten hun inwoners meer bewust moeten maken van de risico’s van water. Dat kan via educatie en communicatie, maar verplichte maatregelen zoals een label zijn aan te raden, aldus de adviseurs. In een tijdplanning met meerdere maatregelen geeft de commissie aan dat 2025 haalbaar is voor de invoering van een waterlabel.

Ervaringen energielabel gebruiken bij waterlabel

Bij de invoering van een waterlabel is het nuttig om gebruik te maken van de ervaringen met het energielabel, staat in het rapport. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar te veel of te weinig water, maar ook naar hitte. Bovendien is het goed om mee te nemen wat de financiële impact is. Op basis van zo’n onderzoek kan een label worden uitgewerkt, stelt de adviesgroep.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/kabinet-onderzoekt-verplicht-waterlabel-voor-woningen/