Overbieden en bezichtigingen in grote steden nemen in rap tempo af

overbieden en bezichtigingen

De woningmarkt koelt in de grote steden hard af. Zowel het aantal bezichtigingen van te koop staande woningen als het aantal overbiedingen is er sinds de zomer fors teruggelopen, signaleert Makelaarsland.

In de grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag is het bieden boven de vraagprijs gemiddeld met ruim 35% afgenomen ten opzichte van het eerste half jaar. In de eerste zes maanden van 2022 werd in 80% van de gevallen door kopers overboden. Nu is dat nog maar bij 44,4% van de biedingen het geval. In Utrecht zijn kopers het meest terughoudend met overbieden. Zij bieden nog maar in iets meer dan 40% van de gevallen boven de vraagprijs.

Gemiddeld 30% minder bezichtigingen

Het aantal bezichtigingen per te koop staande woningen is eveneens flink gedaald. Er is al negen maanden op rij sprake van een terugloop, maar die gaat het laatste half jaar steeds harder. Tussen januari en juni waren er nog gemiddeld bijna elf kijkers per woning in de vier grote steden. In de tweede helft van het jaar is dat met 30% gedaald naar minder dan acht.

De daling is het grootst in Rotterdam. Daar is het aantal bezichtigingen gehalveerd in het afgelopen jaar. In de eerste zes maanden trok een te koop staande woning nog gemiddeld veertien kijkers, nu nog maar zeven.

Over heel Nederland is het aantal bezichtigingen in het afgelopen jaar teruggelopen naar gemiddeld negen per woning. In 2021 lag het aantal bezichtigingen gemiddeld op dertien. Dat was toen een recordaantal.

Eindhoven is uitzondering in overbieden en bezichtigingen

Opvallend is dat in Eindhoven, dat qua omvang de vijfde grootste stad van Nederland is, de daling van het aantal bezichtigingen en overbiedingen veel minder hard terugloopt. Het aantal bezichtigingen is er met 18,2% gedaald, wat een veel lager percentage is dan het gemiddelde van de andere grote steden. In het eerste half jaar lag het aantal overbiedingen op 89,9%. Sinds juli is dat 71,9%. Een verklaring hiervoor geeft Makelaarsland niet.

Minder jongeren willen beslist verhuizen

Intussen blijkt dat het aantal jongeren dat beslist wil verhuizen, is gedaald van 26% in 2015 naar 20% in 2021, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat wel wil verhuizen, maar niets kan vinden, juist weer meer dan verdubbeld. In 2015 was dit nog 5%, tegen 11% dit jaar.

De verhuiswens is het sterkst bij jongeren in de provincie Groningen. Daar wil 70% van de jongeren graag een eigen woning. In Zeeland (55%) en Overijssel (56%) zijn er relatief weinig jongeren met een verhuiswens.

Van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een verhuiswens wilde 54% naar een koopwoning verhuizen, en 46 procent naar een huurwoning. De wens om te kopen verschilde per leeftijdsgroep: in 2021 wilde 42% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar het liefst kopen, van de 25- tot 30-jarigen was dat 70%.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/overbieden-en-bezichtigingen-in-grote-steden-nemen-in-rap-tempo-af/