Actieagenda: ‘besluitvorming woningbouw moet en kan sneller’

besluitvorming woningbouw

De procedures voor besluitvorming rond woningbouw kunnen sneller. In de stappen die gemeenten en ontwikkelaars samen doorlopen, is veel winst te behalen. De eerste fase van planontwikkeling blijkt daarin cruciaal.

Dat blijkt uit een analyse van adviesbureaus Rho en Rebelgroup. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) brachten zijn in in kaart waar de versnelling van de woningbouw op vastloopt en presenteerden een actieagenda die uitkomst moet bieden.

‘Ugentie nog niet overal gevoeld’

Gemeenten en ontwikkelaars voelen volgens de onderzoekers nog lang niet overal de urgentie om woningen te bouwen. En waar de urgentie wel wordt gevoeld, wordt volgens hen vaak gewerkt aan te veel projecten tegelijkertijd.

“Inzet van beleid en middelen leidt er nog niet automatisch toe dat ook de vurig gewenste woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden” schrijven de onderzoekers. “Dat blijkt wel uit de situatie die zich momenteel in Nederland ontvouwt: we hebben een rijksoverheid die zich met nieuw elan stort op de ruimtelijke ordening, en met regie en geld het land intrekt om coalities te smeden. We hebben gemeenten, regio’s en woningcorporaties die (weliswaar onder voorwaarden, maar toch ook met gepast enthousiasme) bereid zijn om de taak op zich te nemen om de benodigde locaties tot ontwikkeling te brengen. Toch zien we de bouwproductie juist dalen in plaats van stijgen en neemt ook het aantal afgegeven bouwvergunningen af”, schrijft Hein Schouwenaars, partner bij Rbelgroup, op Gebiedsontwikkeling.nu.

Versnelling processtappen

Volgens de onderzoekers is er een versnelling nodig in de processtappen van de besluitvorming rond woningbouw. Dat kan door meer aandacht te besteden aan welke stappen precies nodig zijn (project- en procesplanning), meer waarde te hechten aan het halen van de planning en door met een gedegen risicoanalyse te voorkomen dat fouten worden gemaakt en stappen opnieuw moeten. Gemeenten kunnen samen met hun ontwikkelpartners stappen zetten om de woningbouwproductie op gang te houden.

Ook zouden colleges en gemeenteraden veel actiever kunnen speuren naar overbodige stappen die zij zelf inbouwen in hun besluitvorming. Oftewel: meer delegeren naar het college of naar de ambtelijke organisatie en de focus van de politiek op de hoofdlijnen behouden.

Er gaat veel tijd verloren bij het stellen van kaders, aldus Schouwenaars. Waar beleidsleemtes bestaan, kunnen gemeenten veel vaker gebruik maken van beleidskaders die elders al zijn ontwikkeld, in plaats van zelf het wiel uit te vinden. En daarnaast past volgens hem terughoudendheid: stop met het stapelen van ambities. Het helpt om veel sneller te toetsen of ambities haalbaar zijn en deze waar nodig terug te schalen.

Actieagenda Versnellen

De onderzoekers adviseren een samenhangende ‘Actieagenda Versnellen’ te maken met een inzet op vier hoofdthema’s: gecoördineerde regie op de woningbouwproductie, het uitbouwen van een centraal expertisenetwerk en het implementeren van de adviezen uit dat network, investeren in innovatieve ontwikkelingen met een versnellingspotentieel, en een aantal aanpassingen in wet- en regelgeving.

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

De onderzoekers benadrukkken dat de uitvoering van deze thema’s geen ‘of-of-keuze’ is. “Echte versnelling kan pas worden bereikt wanneer de acties uit deze thema’s in samenhang worden uitgevoerd.”

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/actieagenda-besluitvorming-woningbouw-moet-en-kan-sneller/