Studieschuld vaak geen onderwerp in hypotheekgesprek

studieschuld

Hypotheekadviseurs vragen bij veel starters niet naar een eventuele studieschuld of private leaseverplichting. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder recente hypotheeksluiters. De AFM wil daarom een onderzoek starten naar de kwaliteit van hypotheekadvies.

Slechts 30% van alle hypotheeksluiters geeft aan dat hun hypotheekadviseur heeft gevraagd naar een eventuele openstaande studieschuld. Onder starters kwam dit onderwerp met 49% vaker aan bod. Van de groep tussen de 18 en 34 jaar gaf 43% echter aan niet gevraagd te zijn naar een eventuele studieschuld.

Van de hypotheeksluiters geeft 45% aan dat hun hypotheekadviseur heeft gevraagd of zij op dat moment een private leasecontract, voor bijvoorbeeld een auto of smartphone, hadden. Bij 46% van de ondervraagden is dit echter niet het geval.

Onderzoek AFM

De AFM zegt dit jaar de kwaliteit van hypotheekadviezen nader te willen onderzoeken. “Een hypotheekadviseur heeft de wettelijke taak om consumenten een passend advies te geven over hun hypotheek”, zegt Zdenka van Schaik, manager Lenen en Sparen van de AFM. “Betaalbaarheid vormt daarbij een vast onderdeel van het advies. Daarbij moet een adviseur ook nagaan of er andere financiële verplichtingen zijn, zoals bijvoorbeeld een studieschuld of een private lease contract. Wij gaan dit jaar onderzoek doen of hypotheekadviseurs adequaat advies geven.”

De toezichthouder keek bij het consumentenonderzoek van de toezichthouder onder hypotheeksluiters vooral naar de financiering van verduurzaming. Bijna twee op de vijf hypotheeksluiters reserveerden bij het recent afsluiten van een nieuwe hypotheek een bedrag voor verduurzaming. Ruim drie op de vijf ondervraagden gaven daarbij aan de hypotheek te hebben gesloten via een zelfstandig adviseur, hypotheekwinkel of vergelijkingssite. Onderwerpen die in het hypotheekadviesgesprek worden meegenomen zijn sterk afhankelijk van de leeftijd van de hypotheeksluiters.

Bron: AFM

Uit een vorige meting van AFM bleek dat het aandeel van de starters dat daadwerkelijk een studieschuld heeft in 2022 30%  was, tegenover 48% in 2021. AFM zegt daarbij dat het kan komen door een verandering in de samenstelling van het panel. Ook was een kwart van de ondervraagden niet op de hoogte dat zij een studieschuld verplicht moeten aangeven bij een hypotheekaanvraag.

Lees ook: ‘VEH fel tegen BKR-registratie hypotheekschulden’

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/studieschuld-vaak-geen-onderwerp-in-hypotheekgesprek/