Schrappen fiscaal voordeel nieuw vastgoed ‘nieuwe klap voor bouw’

nieuw vastgoed

Een voorstel van het kabinet om een fiscaal voordeel voor kopers en verkopers van nieuw vastgoed te schrappen, bedreigt opnieuw de bouwplannen van minister Hugo de Jonge. Werkgevers, bouwers en projectontwikkelaars waarschuwen dat projecten duurder zullen worden. Fiscalisten spreken van ‘een onevenredige verzwaring van de belastingdruk’.

Het draait om het zogeheten ‘dichten van een btw-lek’ bij de verkoop van nieuw onroerend goed dat is ondergebracht in een besloten vennootschap. De verkoper levert dan niet het onroerend goed zelf, maar draagt aandelen over. Over deze transactie is geen btw verschuldigd. Daar wil het kabinet iets aan doen, omdat wel btw is verschuldigd als het vastgoed zelf wordt verkocht.

Nieuwe klap

Bouwers en projectontwikkelaars voorzien een nieuwe klap voor de woningbouw. Zij waarschuwden al eerder dat het plan van De Jonge om een groot deel van de huursector te reguleren, de bouw van 900.000 nieuwe woningen in 2030 onhaalbaar maakt.

Het dichten van een ‘btw-lek’ bij de verkoop van nieuw vastgoed zet dit doel verder onder druk, zeggen onder meer VNO-NCW, Bouwend Nederland en Neprom (de vereniging van projectontwikkelaars). De wetswijziging raakt volgens de critici ook nieuwbouw voor scholen en ziekenhuizen, net als projecten voor de energietransitie.

‘Toekomstige projecten in de ijskast’

De Jonge wil het huidige voordeel van 21% niet betaalde btw wegnemen door vanaf volgend jaar 10,4% overdrachtsbelasting te heffen op de verkoop van nieuw onroerend goed dat is ondergebracht in een BV. Dit zou €155 miljoen aan extra belasting opleveren.

Volgens Neprom staat de bouw van honderden nieuwe huurwoningen op het spel. Neprom wil de verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit) vertrouwelijk inzage geven in de projecten die door het plan op losse schroeven komen te staan.

Neprom-directeur Jan Fokkema zegt dat de belastingwijziging nu al voor veel onrust zorgt onder de leden. “Een aantal omvangrijke, reeds gestarte bouwprojecten voor huurwoningen in het middensegment, die op dit moment nog net financieel uit kunnen, raakt door de aanpassing in de rode cijfers, zegt Fokkema tegen het Financieele Dagblad. Hij wijst erop dat er geen overgangsregeling in het wetsvoorstel zit. “Plannen voor toekomstige projecten belanden in de ijskast”, aldus Fokkema.

Ook fiscalisten die door het ministerie van Financiën zijn geconsulteerd, zijn kritisch over het plan. Het fiscale voordeel is veel kleiner dan het kabinet lijkt te veronderstellen, zegt Remco van der Zwan, partner indirecte belastingen bij EY, tegen het FD.

Behoedzamer opereren

Neprom is niet tegen gelijke fiscale behandeling, zegt directeur Fokkema. Maar de voorgestelde maatregel noemt hij een ‘strafheffing’. Bovendien is de timing in zijn ogen ‘desastreus’. De onaangekondigde stap komt op een moment dat de woningbouw al kampt met snel gestegen kosten, beperkingen vanwege stikstofuitstoot en een terugvallende vraag. “De politiek moet behoedzamer opereren”, zegt Fokkema, “want tegelijkertijd trekt het kabinet wel miljoenen uit om nieuwbouwprojecten juist over de streep te trekken.”

Op 13 april lichten de insprekers hun inbreng toe op het ministerie van Financiën. Dat laat weten nog niet te kunnen reageren op de consultatie. Van Rij zal eerst overleg voeren met minister De Jonge, aldus een woordvoerder. De zegsman verwacht dat het wetsvoorstel dit voorjaar meeloopt in de begrotingsvoorbereiding voor 2024.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/schrappen-fiscaal-voordeel-nieuw-vastgoed-nieuwe-klap-voor-bouw/