Samenwerking Zorgeloos Vastgoed bestendigd in stichting

Zorgeloos Vastgoed

De deelnemers aan het afsprakenstelsel Zorgeloos Vastgoed hebben hun samenwerking bestendigd door een stichting op te richten. De stichting heeft als belangrijkste doel het organiseren en vergemakkelijken van digitale communicatie in de vastgoedketen.

Met de oprichting van de Stichting Zorgeloos Vastgoed leggen de initiatiefnemers een solide basis voor optimale samenwerking tussen alle partijen die zijn betrokken bij de aan- en verkoop van particulier vastgoed. Zorgeloos Vastgoed werd in 2019 opgezet door Hypotheken Data Netwerk (HDN), het Kadaster, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de NVM.

Met de ondertekening van de oprichtingsakte van de stichting op 11 april zetten de initiatiefnemers een volgende stap naar meer gemak, duidelijkheid en zekerheid in elke woonfase van de consument.

Efficiënte en brede ketensamenwerking

De stichting moet zich, zonder winstoogmerk, gaan richten op het organiseren en vergemakkelijken van de digitale communicatie tussen alle partijen in de vastgoedketen. Dit wil zij doen door het ontwikkelen van één taal en één generieke architectuur: het afsprakenstelsel. De stichtingsvorm voorziet in een uitgebreide en efficiënte samenwerking in de vastgoedketen. Daarbij biedt de stichting een solide basis voor de realisatie van:

  • Actuele en gevalideerde woon- en koopdata voor consument, marktpartijen en overheid, rechtstreeks uit betrouwbare bron;
  • Snelle en veilige informatie-uitwisseling tussen al deze partijen, zodat alle betrokken partijen meer inzicht en overzicht hebben in het koopproces;
  • Regie bij de consument: mensen bepalen zelf met welke partij ze hun data delen.

Branchebreed gegevens delen

Zorgeloos Vastgoed is nu nog vooral bekend van de digitale koopovereenkomst. Met deze digitale overeenkomst gegevens van kopers en verkopers gemakkelijker en ook veiliger branchebreed worden gedeeld.

Zo houdt de consument overzicht en grip en hoeven documenten niet meer te worden gekopieerd. Zonder digitale koopovereenkomst gebeurt dat tijdens het koopproces zeven keer, stelt Zorgeloos Vastgoed.

Op dit moment wordt deze versie van de digitale koopovereenkomst al op kleine schaal in praktijk gebracht. Ook staan het digitaliseren en maken van procesafspraken rondom aanvullende documenten in de vastgoedketen op de agenda. Denk hierbij aan het taxatierapport, energielabel en diverse akten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit Jennifer op ‘t Hoog (directeur/bestuurder, HDN), Rob Agelink (directeur Data, Governance en Vernieuwing, Kadaster), Bernadette Verberne (Manager Innovatie, KNB) en Peter van Grevengoed (bestuurder/operationeel directeur, NVM).

In de Raad van Toezicht nemen Reinier van der Heijden (bestuurder HDN), Frank Tierolff (bestuursvoorzitter Kadaster), Annerie Ploumen (bestuursvoorzitter KNB) en Peter Brussel (algemeen voorzitter NVM) plaats. De stichting verwelkomt ook andere branche- en beroepsorganisaties in de vastgoedketen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/samenwerking-zorgeloos-vastgoed-bestendigd-in-stichting/