Algemeen

Nieuwe minister Keijzer staat stevig woningmarktavontuur te wachten

mona keijzer

In het nieuwe kabinet treedt Mona Keijzer (BBB) aan als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Naast een enorme bouwopgave krijgt zij ook te maken met wensen van partijen in de woningmarkt zoals kortere vergunningentrajecten, minder procedures en aanpak van funderingsproblematiek.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting trekt binnenkort de deur van zijn ministerie definitief achter zich dicht. Vakblad Cobouw deed daarom op de vastgoedbeurs Provada, die deze week werd gehouden, een rondje langs directeuren van bouwbedrijven om te peilen wat ze van zijn opvolger Mona Keijzer vinden en verwachten.

Maarten Strijdonk, directeur van BAM Wonen, noemt het positief dat Keijzer in het ‘stevige woningmarktavontuur’ durft te stappen. Volgens hem moet er veel veranderen, zoals de bouw van meer betaalbare woningen. Momenteel komen er te veel dure woningen bij die €400.000 of meer moeten kosten.

Projecten liggen stil

In nieuwbouw liggen nog steeds veel projecten stil en dat is de bouwdirecteuren een doorn in het oog. Joziene van de Linde van bouwbedrijf De Meeuw geeft aan dat het aantal woningen dat haar bedrijf bouwt, fors is gedaald van 1.200 vorig jaar naar 300 dit jaar. Ze geeft Keijzer als advies mee dat die iets moet doen aan omwonenden die tot aan de Raad van State procederen tegen omgevingsvergunningen. “Negen van de tien projecten ligt drie jaar stil, zonder reden.”

Kortere procedures en minder mogelijkheden om vergunningen te dwarsbomen staan bij veel bouwers hoog op de verlanglijst. Ook zien bouwbedrijven graag dat er meer regie komt op de grondmarkt.

Geen geld voor funderingsproblematiek

Ook vanuit een andere hoek zijn er verwachtingen van de nieuwe minister. Vereniging Eigen Huis geeft aan te vrezen dat funderingsproblematiek gaat ondersneeuwen. In het Hoofdlijnenakkoord is geen geld vrijgemaakt om funderingsproblemen op te lossen die zich op grote schaal voordoen bij woningen en gebouwen. VEH wijst erop dat politieke partijen eerder de wens hebben uitgesproken dat snel een begin moet worden gemaakt met de bevindingen van de Raad van de Leefomgeving hierover. VEH vreest een funderingscrisis.

De NVM gaf al na de presentatie van het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie aan, dat ze tevreden is dat er een minister van Volkshuisvesting komt die de regie gaat voeren op de woningmarkt met als topprioriteit het woningtekort. Belangrijk is volgens de vereniging dat ook de markt betrokken wordt bij de uitwerking.

Ruime ervaring

In aanloop naar het ministerschap van Keijzer plaatst het AD een uitgebreid profiel. De 55-jarige Keijzer heeft een ruime ervaring als politica. Ze begon in 2012 als CDA-Kamerlid en was van 2017 tot 2021 staatssecretaris van Economische Zaken. Daar stond ze bekend als ‘werkpaard’ met een enorme drive. Ze praatte met iedereen en ging destijds ook makkelijk bij de PVV op de koffie.

Tijdens de pandemie lag ze overhoop met (toen) coronaminister en partijgenoot Hugo de Jonge, omdat ze het coronabeleid onlogisch vond. Na een interview in De Telegraaf, waarin ze het regeringsbeleid bekritiseert, moest ze vertrekken als staatssecretaris. Daarna stapte ze over naar de BBB, waar ze zich als Kamerlid bezighield met wonen en migratie. Dat ze het ministerschap nu juist van De Jonge overneemt klinkt als zoete wraak, maar volgens insiders heeft Keijzer totaal geen last van rancune en kan ze zaken makkelijk achter zich laten.

Grote rol voor de markt

Keijzer zei eerder als BBB-Kamerlid dat ze op de woningmarkt een grote rol voor de markt ziet, ook voor tijdelijke huurcontracten. Als de kostendelersnorm wordt afgeschaft (waarbij mensen met bijstand worden gekort als ze gaan samenwonen) levert dat nieuwe woningen op. Ze wil ook dat wordt ingezet op meer woningen voor starters. Ze haalt daarbij soms het voorbeeld aan van haar eigen zoons (ze heeft vijf kinderen), die moeite hebben met het vinden van huisvesting.

Overigens zal er qua woonbeleid onder het nieuwe kabinet wellicht niet direct veel veranderen. Uit het hoofdlijnenakkoord blijkt dat PVV, VVD, NSC en BBB de koers van minister De Jonge willen voortzetten. Dat betekent inzet op 100.000 woningen jaarlijks erbij, en meer woonruimte realiseren via optoppen, splitsen en herbestemmen.

Privékwestie bij de Raad van State

Saillant detail bij het aanstellen van Keijzer is dat zij tot aan de Raad van State heeft geprocedeerd tegen de omgevingsvergunning van een kleinschalig woonzorgcomplex voor demente ouderen in haar buurt. Met enkele buurtbewoners voerde Keijzer onder meer aan dat de bouw in strijd zou zijn met stikstof- en natuurwetgeving. Haar partij, BBB, vindt juist dat stikstofregels veel te streng zijn. De Raad van State stelde de buurt in het ongelijk. Keijzer wil zelf niet reageren op de zaak en noemt het een privékwestie.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nieuwe-minister-keijzer-staat-stevig-woningmarktavontuur-te-wachten/