Algemeen

Thuiswonende jonge starters hebben het meeste recht op een woning

Thuiswonende jonge starters

Thuiswonende jonge starters hebben, vooral als zij in de omgeving willen blijven wonen, het meeste recht op een woning. Dat blijkt uit het ING Woonbericht.

Lees onderaan dit artikel: Koopwoningen in mei bijna 9 procent duurder

Volgens ING stijgt het vertrouwen in de woningmarkt. De woonindex van ING is voor het eerst sinds twee jaar het neutrale punt van 100 voorbij en staat nu op 104. Zowel bij koopwoningbezitters als starters is het vertrouwen toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Daarbij steeg het vertrouwen in de huizenprijzen (zoals de waarde van het eigen huis) het sterkst.

Tegelijk maken mensen zich zorgen over de krapte op de woningmarkt en vindt 68% van de ondervraagden dat er snel bijgebouwd moet worden. De ondervraagden vinden het vooral belangrijk dat er wordt gebouwd voor thuiswonende jonge starters, die in de omgeving willen blijven wonen.

Ombouwen kantoorpanden en straatje erbij

Ruim twee derde van de ondervraagde woningbezitters vindt dat er zo snel mogelijk woningen moeten worden bijgebouwd. Hiervoor zien zij een aantal opties om de krapte op te lossen. Het ombouwen van oude kantoorpanden, winkels en/of scholen is volgens de meesten de beste oplossing (91% vindt dit een goede oplossing).

Op de tweede plek staat een straatje erbij bouwen aan de rand van de huidige bebouwing (88%). Zo’n 60% vindt dat wetgeving dit makkelijker moet maken. Het optoppen (etage bovenop) van bestaande gebouwen (84%) is goed voor de derde plaats. Als laatste wordt het bijbouwen op open plekken in de huidige bebouwing (71%) genoemd.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

De overgrote meerderheid van de ondervraagden is volgens ING bereid om in een huis te wonen in een straatje dat wordt bijgebouwd (85%). Bij de andere oplossingen is dat ongeveer 7 op de 10. De bereidheid om in deze locaties te gaan wonen is bij iedere oplossing het grootst bij starters.

Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING Nederland: “Dat is logisch, want de behoefte is daar het grootst. Wat mij in deze uitkomsten opvalt is dat in alle uitgevraagde oplossingen blijkt dat thuiswonende jonge starters uit de omgeving, wat de respondenten betreft, het meeste recht hebben op deze woonruimte. Ondervraagden met (thuiswonende) kinderen zijn hier wat stelliger in dan respondenten zonder kinderen.”

Bekijk het volledige Woonbericht van ING

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Weerstand bouwen het hoogst bij stukjes groen

Bijna 6 op de 10 vindt dat de woningen gebouwd moeten worden voor de jongeren uit de buurt. Het draagvlak voor bouwen voor andere mensen uit de buurt of willekeurige derden is substantieel lager en komt voor die groep op 17% uit.

De meerderheid van de ondervraagden juicht bijbouwen toe, ongeacht de specifieke oplossing. Opvallend is de variatie in de weerstand. Die is het laagst bij het verbouwen van kantoorruimte en het straatje erbij. Dat zouden respectievelijk 10 tot 11% van de ondervraagden (zeer) vervelend vinden. Ook zouden zij direct protest aantekenen en zo nodig naar de rechter stappen.

Bij optoppen loopt de weerstand op tot 15% en bij het volbouwen van stukjes groen zelfs tot 20%. Flikweert: “De steun voor een project lijkt samen te hangen met de impact die het op de huidige bewoners heeft.”


Koopwoningen in mei bijna 9 procent duurder dan in 2023

Het vertrouwen in de woningmarkt mag dan volgens ING zijn gestegen, de prijzen doen dat ook. Zo lagen de prijzen van bestaande koopwoningen in mei gemiddeld 8,6 procent hoger dan in mei 2023. Dat was de grootste stijging in bijna twee jaar, melden het CBS en het Kadaster. Ten opzichte van april 2024 stegen de prijzen in mei met 1,1 procent.

Kopers betaalden in mei gemiddeld € 445.430 voor een woning. Dat was 1,1 procent meer dan in april. Daarmee zet de prijsstijging van huizen verder door. Die bereikte in juli 2022 een piek, waarna de markt wat tot bedaren kwam. Ten opzichte van die piek in juli 2022 lagen de prijzen gemiddeld 1,8 procent hoger.

Het Kadaster registreerde in mei 17.591 woningtransacties. Dat is 16,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden zijn 77.721 woningen verkocht, bijna 14 procent meer dan een jaar eerder. Ook in mei was de verkoop hoger dan vorig jaar.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/ing-thuiswonende-jonge-starters-hebben-het-meeste-recht-op-woning/