Algemeen

Arnhem wil verhuurvergunning invoeren

Arnhem wil verhuurvergunning invoeren

Goed verhuurderschap wordt steeds meer een issue. Arnhem wil als een van de eerste gemeenten in Nederland een algemene verhuurvergunning invoeren.

Tot voor kort was het voor gemeenten niet mogelijk om verhuurdersvergunningen in te voeren. Na het van kracht worden van de Wet goed verhuurderschap per 1 juli 2023 kan dit wel. De gemeente Arnhem wil met deze maatregel misstanden in de particuliere huurmarkt aanpakken en kwetsbare groepen beschermen tegen uitbuiting.

‘Recht op fijne en veilige woonruimte’

Daarnaast streeft de gemeente ernaar om de leefbaarheid te bevorderen, vooral in gebieden waar deze onder druk staat. Paul Smeulders, wethouder Wonen: “De gemeente Arnhem staat voor zijn huurders. Tijdens de wooncrisis is het al lastig genoeg om überhaupt een plek te vinden, dan ga je als huurder niet snel klagen omdat het dak lekt of er overal schimmel is.

“Wij vinden dat de woonruimte van verhuurders van een bepaalde kwaliteit moet zijn voordat ze deze mogen verhuren. Wonen is een recht en huurders hebben recht op een fijne en veilige woonruimte.”

Criteria voor goed verhuurderschap

Om de verhuurvergunning te krijgen moet een verhuurder aan een aantal criteria voldoen. Vanuit de wet kunnen er meerdere voorwaarden worden gesteld aan ‘goed verhuurderschap’. De Arnhemse gemeenteraad beslist dit najaar welke voorwaarden dat zijn.

Er mag bijvoorbeeld geen bestuurlijke boete of dwangsom op naam van de verhuurder staan en de verhuurder moet eerlijke huurdersselectieprocessen volgen. Daarnaast moet de huurprijs in lijn zijn met de uitgangspunten van de Wet betaalbare huur en moet de verhuurder in bezit zijn van een onderhoudsplan.

Gefaseerde invoering

De gemeente Arnhem heeft bijna 20.000 particulier verhuurde wooneenheden. Gezien de omvang van de particuliere huurmarkt in Arnhem, zal de vergunningverlening stapsgewijs worden ingevoerd. Dit begint met vergunningen voor verhuur van verblijfsruimtes voor arbeidsmigranten, gevolgd door de algemene verhuurvergunning per wijk.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/arnhem-wil-verhuurvergunning-invoeren/