Algemeen

Waarderingskamer: aantal bezwaren tegen WOZ-beschikking gehalveerd

Waarderingskamer: aantal bezwaren tegen WOZ-beschikking gehalveerd

Het aantal bezwaren tegen WOZ-beschikkingen ligt dit jaar fors lager dan in 2023. En in 2025 stijgen de WOZ-waarden van woningen met 2,5% tot 4,5%. Dat is de verwachting van de Waarderingskamer, die deze week de “Staat van de WOZ 2024” presenteerde.

De WOZ-waarde van woningen is in 2024 gemiddeld genomen beperkt gestegen (2,8%). Dat is één van de redenen waarom dit jaar veel minder mensen bezwaar hebben gemaakt dan in 2023: 3,9% vergeleken met 7,2% vorig jaar rond dezelfde tijd. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van bijna een halvering van het aantal ingediende bezwaren.

No-cure-no-pay-bureaus

In het jaar 2023 waren er juist uitzonderlijk veel bezwaren tegen de WOZ-beschikking ingediend. Dit werd vooral veroorzaakt door de sterke stijging van WOZ-waarden van woningen (landelijke gemiddeld 17% in 2023) als gevolg van marktontwikkelingen.

Daarnaast speelde de toename van bureaus die via reclames aanboden op basis van no cure no pay bezwaar te maken een grote rol in het aantal bezwaren. Dankzij verbeterde werkprocessen en inzet van nieuwe technologieën konden gemeenten toch vorig jaar veel meer WOZ-bezwaren beoordelen en afhandelen.

WOZ-waarden in 2025

In 2025 krijgt iedere woningbezitter een WOZ-waarde die gebaseerd is op de verkoopprijzen rond de waardepeildatum 1 januari 2024. De verwachting is dat WOZ-waarden van woningen dan tussen 2,5% en 4,5% hoger liggen dan dit jaar.

Uitgebreider WOZ-taxatieverslag

De Waarderingskamer kijkt in de “Staat van de WOZ 2024” vooruit naar verdere verbeteringen in het WOZ-proces. De kamer werkt aan een uitgebreider en toegankelijker WOZ-taxatieverslag, dat vanaf 2026 voor alle belanghebbenden beschikbaar moet zijn. Daarnaast gaat ze meer inzetten op informeel contact met belanghebbenden, wat het vertrouwen in de WOZ-waarde moet vergroten. Steeds meer burgers weten ook zelf de weg naar het WOZ-waardeloket te vinden.

Ook wil de Waarderingskamer de transparantie van de WOZ-waarden en onderliggende gegevens te vergroten door deze gegevens zo veel mogelijk te benutten, en breder gebruik voor andere toepassingen te faciliteren.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/waarderingskamer-aantal-bezwaren-tegen-woz-beschikking-gehalveerd/