Algemeen

Grote uitschieters bij bouwleges nieuwbouwwoning

bouwleges nieuwbouwwoning

De prijs van bouwleges voor een nieuwbouwwoning daalde dit jaar gemiddeld 24% in prijs. Deze ogenschijnlijke kostenverlaging wordt echter vertekend door grote en onverklaarbare uitschieters. Dat blijkt uit een steekproef onder 21 gemeenten van Vereniging Eigen Huis en WoningBouwersNL.

Waar in de ene gemeente de bouwleges van een nieuwbouwwoning met 80% omhoogschieten, verlaagt een andere gemeente dezelfde leges met 90%. WoningBouwersNL en VEH pleiten voor meer transparantie in de onderbouwing van de kosten van nieuwbouwvergunningen. In de steekproef werden 40 gemeenten gevraagd naar de nieuwe bouwleges. Slechts 21 reageerden.

VEH: vaststellen bouwleges lijkt op nattevingerwerk

De invoering van de nieuwe Omgevingswet sinds 1 januari dit jaar moest volgens demissionair minister Hugo de Jonge leiden tot gemiddeld 30% lagere bouwleges. Dat is het resultaat van het schrappen van de toezichthoudende taak van gemeenten tijdens de bouw van woningen. Minder werk vertaalt zich in lagere kosten, zo luidde de opdracht van de minister aan gemeenten.

Met gemiddeld bijna 24% lagere bouwleges voor een eengezins- en een vrijstaande woning lijkt de gemiddelde daling van de bouwvergunning in de buurt van de toezegging van De Jonge te komen. In 16 gemeenten daalden de bouwleges, in 4 gemeenten stegen ze. Eén gemeente wijzigde de tarieven niet.

Dit ogenschijnlijk gunstige beeld wordt echter vertekend door enkele extreme uitschieters, zowel naar boven als naar beneden. Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “Soms wekken deze enorme verschillen de indruk dat de bouwleges ‘met een natte vinger’ zijn vastgesteld.” Deze zomer wordt het onderzoek naar de bouwleges voortgezet onder alle gemeenten.

IJsselstein spant de kroon, in Den Haag is het een rommeltje

In IJsselstein gaan de bouwleges voor een vrijstaande woning dit jaar met maar liefst 52% (+ €2.954) omhoog. Voor een eengezinswoning in een bouwproject van 10 woningen stijgen de bouwleges met 25% (+ €1.237). In Alkmaar en Enkhuizen worden beide categorieën bouwvergunningen 15 tot 20% duurder.

Onbegrijpelijk is de ontwikkeling van de bouwleges van een nieuwbouwwoning in Den Haag. Voor vrijstaande woningen schieten de leges met 80% (+ €1.961) omhoog, terwijl ze voor eengezinswoningen met 28% dalen (- €248).

In de steekproef is de enorme daling in de gemeente Noordoost-Friesland met bijna 98% voor eengezinswoningen (- €5.133) en 90% voor vrijstaande woningen (- €2.398) uitzonderlijk. Hier hoeft voor de bouwvergunning van een eengezinswoning in een project van 10 woningen maar €57,60 per woning te worden afgerekend. Voor een enkele vrijstaande woning bedragen de bouwleges hier slechts €567.

Bekijk de resultaten van de steekproef naar de bouwleges onder 21 gemeenten

Onafhankelijke borging geldt nog niet voor appartementen

Appartementencomplexen vallen nog niet onder de Wet kwaliteitsborging. Bij de bouw van deze woningen voeren gemeenten nog steeds de controle- en toezichttaken uit. Toch zijn ook hier grote tariefwijzigingen ten opzichte van vorig jaar zichtbaar. In Enkhuizen stijgen de bouwleges maar liefst met 206%. Dat komt voor een bouwproject van 50 appartementen neer op €3.750 hogere vergunningskosten per wooneenheid. In Leeuwarden dalen de bouwleges met 27%. Dat is een kostenverlaging van €1.140 per appartement.

Nauwelijks ervaring met private kwaliteitscontrole

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging wordt de controle op de kwaliteit tijdens de bouw van nieuwe woningen door onafhankelijke deskundigen gedaan. Deze kosten komen bovenop de gemeentelijk bouwleges, maar per saldo zouden nieuwbouwwoningen hierdoor volgens De Jonge niet duurder worden. Kopers betalen de leges voor de bouwvergunning én de kosten van de kwaliteitscontrole via de bouwer in de totale koopsom van hun nieuwe woning. Met de private kwaliteitscontrole is nauwelijks ervaring. Zo is het aantal nieuwe bouwprojecten waarvoor dit jaar een vergunning is aangevraagd, gering. De bouw moet in veel gevallen nog worden opgestart.

Luister naar een interview met Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis op bnr.nl

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/grote-uitschieters-bij-bouwleges-nieuwbouwwoning/