Algemeen

Overbruggingskosten vaak struikelblok bij aankoop nieuwbouw

overbruggingskosten

In de helft van de gevallen waarin kopers van een nieuwbouwwoning afhaken, zijn hoge overbruggingskosten de reden. Soms lopen die kosten op tot €80.000. NVM noemt in een rapport als mogelijke oplossingen het instellen van ‘wisselwoningen’ of de mogelijkheid om pas te betalen bij oplevering van een huis.

Er is een grote en groeiende groep kopers die afziet van aankoop van een nieuwbouwwoning, zegt NVM. Vorig jaar is maar liefst 600.000 tot 900.000 keer een opgestelde koopovereenkomst uiteindelijk niet getekend; dit op een totale verkoop van 30.000 nieuwbouwwoningen.

Zeker de helft van de afhakers geeft aan dat de financiering en hoge overbruggingskosten de reden is voor hun keus. De overstap van een bestaande naar een nieuwbouwwoning kost een koper vaak tienduizenden euro’s aan overbrugging. Dit belemmert de doorstroming op de woningmarkt, zegt NVM. De vereniging deed daarom in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek naar mogelijke oplossingen en beschrijft die in het rapport Tussen aankoop en oplevering.

De overbruggingskosten liggen grofweg tussen de €20.000 tot €80.000. De hoogte hangt af van de persoonlijke situatie. NVM geeft een voorbeeld van een jong stel dat van een koopappartement verhuisde naar een nieuwbouwtussenwoning en €22.336 overbruggingskosten kwijt was. Voor een stel vijftigers dat van een bestaande koopwoning verhuist naar een duurdere nieuwbouwwoning was dit zelfs ruim €68.000.

Overbruggingskosten ontstaan als een eigenaar van een koopwoning doorstroomt naar een andere woning. Is dat een nieuwbouwhuis, dan duurt het vaak zo’n twee jaar voor de koper daar kan intrekken. In die tijd betaalt de koper rente over een overbruggingskrediet, terwijl er ook nog aflossingen zijn over de lopende hypotheek en die van de nieuwe woning.

Hogere rente en lang wachten op overwaarde

Dat de kosten van de overbrugging zo hoog kunnen oplopen, heeft verschillende oorzaken. Zo is de rente momenteel hoger dan in voorgaande jaren, wat uiteraard invloed heeft op het overbruggingskrediet.

Daarnaast willen de meeste kopers hun overwaarde inzetten voor de aankoop van een nieuwe woning. Dat bedrag komt echter pas beschikbaar als de koop juridisch is geregeld. De koper moet dan krediet aangaan voor de overwaarde. Voor senioren geldt dat ze vaak ruime overwaarde hebben, maar dat het bij AOW en pensioen lastiger is om overbruggingskrediet te kunnen financieren.

Als een koper de bestaande woning nog lang wil aanhouden voor hij naar nieuwbouw verhuist, dan stapelen de financiële verplichtingen zich snel op. Een koper die zijn woning snel wil en kan verkopen na aankoop van de nieuwbouwwoning, kan de overwaarde eerder verzilveren en heeft vaak geen overbrugging nodig.

Ook de bouwtijd kan tot hoge overbruggingskosten leiden. Als een nieuwbouwhuis tegelijk met de oplevering ook juridisch wordt overgedragen, zijn de overbruggingskosten beperkt. Maar vaak wordt een koper al eerder eigenaar van de grond waarmee hij vanaf dat moment ook een betalingsverplichting heeft. Naarmate de bouw van de woning vordert, stapelen de termijnen van die bouw zich op.

Aflossing bevriezen of pas betalen bij oplevering

Een oplossing kan zijn om aflossing van de hypotheek van de nieuwe woning op te schorten tot en met oplevering van de nieuwbouw, stelt NVM. Hiermee bevriest de aflossingsplicht tot de koper daadwerkelijk verhuist. De koper begint dan later met de uitgestelde kosten alsnog af te lossen. Ook kan het een oplossing zijn om de aflossing van de bestaande hypotheek tijdelijk te bevriezen tot de nieuwe hypotheek ingaat. Pas dan gaat de koper over de twee woningen aflossen.

Nog een mogelijke oplossing is betalen bij oplevering, zegt NVM. Wie een auto of vakantiereis koopt, doet vaak een aanbetaling en betaalt bij of vlak voor levering de rest. Voor nieuwbouwwoningen geldt dat niet. De koper gaat betalen bij de overdracht van de grond of het appartementsrecht en moet daarna steeds in termijnen de woning afbetalen.

Wisselwoningen beschikbaar stellen

Als andere optie noemt NVM een ‘wisselwoning’. Grote ontwikkelaars, of de sector als geheel, zouden in een nieuwbouwproject een aantal tijdelijke woningen beschikbaar kunnen stellen zodat kopers geen extra overbruggingskosten hebben. Dat zouden ook containerwoningen kunnen zijn.

Daarnaast komt het vaak voor dat kopers zowel de bestaande als de nieuwe hypotheek bij één verstrekker afsluiten. Het kan zo zijn dat die geldverstrekker gedurende de overbrugging de rentetarieven omhoog bijstelt. Als de geldverstrekker het rentetarief van de bestaande woning gelijk houdt aan de rente die voor de bestaande woning werd afgesloten, zal dat voor de consument tot veel lagere overbruggingskosten leiden.

Het rapport van NVM werd vorige week gepresenteerd. Naar verwachting neemt het ministerie na de zomer een beslissing over mogelijke oplossingen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/overbruggingskosten-vaak-struikelblok-bij-aankoop-nieuwbouw/