Algemeen

Opnieuw meer miljonairs, vooral door huizenprijzen

miljonairs

Het aantal miljonairs in Nederland is in 2022 opnieuw toegenomen. Aan het begin van 2022 hadden 403.000 huishoudens een vermogen van meer dan een miljoen euro. Dat komt vooral door de sterk gestegen huizenprijzen.

Ten opzichte van een jaar eerder (202) kwamen er 87.000 miljonairshuishoudens bij, een stijging van 5%. Voor een deel van deze groep bepaalt de waarde van de woning of iemand wel of niet door de grens van een miljoen gaat. Door de sterk gestegen huizenprijzen hebben steeds meer huiseigenaren een woning met een waarde boven een miljoen euro.

In 2014, tien jaar geleden, was het doorsneevermogen (bezittingen min schulden) van een huishouden nog zo’n € 17.000. Acht jaar later was dat gestegen tot € 135.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de materiële welvaart van Nederland in 2022.

Een bedrag met zes nullen is niet meer hetzelfde waard als eerdere jaren, tekent het CBS daarbij aan. Toch is ook na een inflatiecorrectie het aantal miljonairs sinds 2014 verdubbeld.

Twee derde van € 3.500 miljard totaal vermogen in huis

Zonder de waarde van een huis mee te nemen, bedraagt het gemiddeld vermogen van alle huishoudens € 22.000. Daarbij zijn er grote verschillen tussen huurders en huiseigenaren. Het gemiddelde vermogen van een huishouden met een huurwoning lag in 2022 op €3.700. Een doorsnee huiseigenaar beschikte over ruim € 48.000, nog exclusief de waarde van de eigen woning.

Alle huishoudens in Nederland zijn samen goed voor een kleine € 3.500 miljard, waarvan twee derde door woningbezit. Tegoeden op spaar- en bankrekeningen vormen samen 11% van alle bezittingen.

Zes op de tien huishoudens in Nederland – 4,5 miljoen – hadden in 2022 een eigen huis. De totale schulden van huishoudens bedragen ruim 900 miljard, waardoor het vermogen op ongeveer 2600 miljard uitkomt. Meer dan 80 procent van de totale schuldenlast komt door hypotheken.

Relatief lage inkomensongelijkheid

Verder constateert het CBS in het rapport ‘Materiële Welvaart in Nederland 2024’ dat het percentage huishoudens dat aangeeft moeilijk rond te kunnen komen, in 2022 en 2023 gelijk is gebleven. Het consumentenvertrouwen begon na een dieptepunt in september 2022 langzaamaan weer wat te herstellen. Vooral in de eerste maanden van 2024 steeg het vertrouwen, al overheerste het negatieve sentiment toen nog steeds.

Tekst gaat verder na grafiek

De inkomensongelijkheid is in Nederland nog steeds relatief laag. Nederland neemt de vijfde plaats in bij de rangorde van EU-lidstaten op de inkomensongelijkheid van laag naar hoog. In Slowakije is de minste ongelijkheid in het besteedbaar inkomen, gevolgd door Slovenië. Ook Tsjechië staat in de top-5. In deze Oost-Europese lidstaten (en ook in België en Nederland) wordt verhoudingsgewijs veel inkomen herverdeeld. In andere Oost-Europese landen is de ongelijkheid juist groot. Bulgarije spant daarbij de kroon.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/opnieuw-meer-miljonairs-vooral-door-huizenprijzen/