Gratis energiescans leveren zorgsector per jaar minstens €15,2 miljoen besparing op

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector dragen niet alleen zorg voor mensen, maar ook voor het klimaat. In 2017 nam Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de koepelorganisaties …   Bron: https://www.bouwenwonen.net/artikel/Gratis-energiescans-leveren-zorgsector-per-jaar-minstens-E152-miljoen-besparing-op/43993