Fit for 55 package past perfect bij Daikins hernieuwbare verwarmingsactiviteiten

Een groener Europa is een stap dichterbij. Nadat de Europese Unie via de Green Deal een strategie voor een duurzamer Europa heeft ontwikkeld, begint zij nu met de uitvoering daarvan via het “Fit for 55”-pakket. Als een van `s werelds grootste CO2-markten …   Bron: https://www.bouwenwonen.net/artikel/Fit-for-55-package-past-perfect-bij-Daikins-hernieuwbare-verwarmingsactiviteiten/47837