Prinsjesdag: kabinet strooit met geld om koopkracht te beschermen

Prinsjesdag: kabinet strooit met geld om koopkracht te beschermen

De plannen in de Miljoenennota voor wonen en huisvesting staan grotendeels in het teken van koopkrachtbescherming. Doel is de positie te verbeteren van starters en doorstromers ten opzichte van beleggers, en die van armere huishoudens ten opzichte van rijkere.

Zo stijgt de overdrachtsbelasting voor beleggers verder, van 8 naar 10,4%, als het aan het kabinet ligt. De startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting blijft gelden. Ook het verlaagde tarief van 2% dat geldt als iemand vanaf 35 jaar een huis koopt waar hij zelf in gaat wonen, blijft gelden. Het plan is nog een voorstel, onderdeel van het Belastingplan 2023. Als de Tweede en Eerste Kamer het goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.

Jubelton ingeperkt

Een aantal van de genoemde maatregelen was al bekend. Zo verdwijnt de jubelton in 2024. Het kabinet wil deze schenkingsvrijstelling voor eigen woningen al vanaf 1 januari 2023 inperken van  € 106.671 tot € 28.947. Met deze maatregel moet de woningmarkt verbeterd worden en vermogensongelijkheid verminderd. Want het zijn vooral huishoudens in goede omstandigheden die profiteren van de jubelton.

De huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023 vervalt. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023. Ook dit plan is nog een voorstel, maar het is onwaarschijnlijk dat het het niet haalt, omdat de Tweede Kamer zelf had aangedrongen op versnelde afschaffing van de jubelton.

Woningbouwimpuls

Voor het versnellingsprogramma de Woningbouwimpuls maakt het kabinet vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.  Ook is er nog eens € 380 miljoen extra beschikbaar voor de nog haperende bouw van flexwoningen.

Huurverlaging voor laagste inkomens

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2023 omhoog met € 16,94 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 325 miljoen voor vrij. Deze maatregel moet huishoudens met een laag inkomen extra steun geven in dure tijden. En huurders in een sociale huurwoning en een inkomen onder 120% van het sociaal minimum, krijgen vanaf 1 juli 2023 huurverlaging. Gemiddeld gaat hun huur dan met € 57 per maand naar beneden. Deze huurverlaging was eerder voorzien voor 2024, maar wordt een jaar vervroegd naar juli 2023. Er komen circa 510.000 voor huishoudens in aanmerking.

Energiekosten

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal nog eens € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma, het meerjarig programma om woningen te verduurzamen. Door het extra geld kunnen meer huishoudens besparen op hun energiekosten.

Verder gaan alle huishoudens minder energiebelasting betalen. En er is € 700 miljoen gereserveerd voor een gerichte verlaging van de energierekening van huishoudens met een laag inkomen en een hoog verbruik. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

Bouwen

De ambitie om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar, blijft overeind. Dit najaar maakt minister De Jonge afspraken met provincies over hun woningbouwopgave. Eind 2022/begin 2023 worden de regionale woondeals gesloten waarin provincies, gemeenten en Rijk afspreken waar welke woningen komen, de verdeling betaalbare huur- en koopwoningen, het aandeel sociale huur en de huisvesting van aandachtsgroepen. Dit bouwen wil nog niet vlotten, meldden de provincies eerder deze week.

Bron: Rijksoverheid

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/prinsjesdag-kabinet-strooit-met-geld-om-koopkracht-te-beschermen/