AlgemeenSyndicus

Enkele misverstanden rond basisbankdienst voor VME’s

Op 21 maart 2024 verscheen  de wet houdende Diverse Bepalingen inzake Economie in het Belgisch Staatsblad. Met deze publicatie komen de VME’s vanaf 31 maart 2024 in aanmerking voor de basisbankdienst. Concreet is de basisbankdienst het recht op een minimale dienstverlening: toegang tot een betaalrekening en de daaraan verbonden meest essentiële verrichtingen. Hierover bestaan echter enkele misverstanden.

Voor de toepassing van de basisbankdienst op de VME’s heeft de wetgever zich gealigneerd op de toepassing van de  beschermingsregels inzake onrechtmatige bedingen uit het boek 6 van het WER op de VME’s.

Enkele misverstanden

  • Wanneer beroep doen op de basisbankdienst

De mogelijkheid om beroep te doen op de basisbankdienst moet als een last resort gezien worden in de situatie waarbij de banken weigeren om een rekening voor de VME te openen. Enkel en alleen in die situatie kan van de basisbankdienst gebruik worden gemaakt.

  • Misperceptie tarief basisbankdienst

Een ander misverstand, die bijkomende verduidelijking vraagt, heeft betrekking op de perceptie dat de banken op vandaag ingeval de VME als een consument wordt aanzien slechts de maximale kost van €19,24 per jaar zouden mogen aanrekenen en ingeval de VME als een onderneming wordt aanzien maximaal  €420 per jaar. Helaas is dat niet het geval. Deze tarieven zijn enkel van toepassing op de basisbankdienst. Indien de VME een rekening bij een bank opent dan zijn de door de bank vastgestelde tarieven van toepassing.

De basisbankdienst is een terugvalsbasis, waar je op kan intekenen als de bank het openen van een rekening weigert. Als de VME een rekening heeft of er één krijgt, is de bank nog steeds vrij in haar tarificatie.

Maar, de basisbankdienst is wel een belangrijk drukkingsmiddel richting de banken om hun tarieven te normaliseren. Het is ook een signaal vanuit de politiek dat verdere maatregelen op tafel liggen als er niets verandert. En voor CIB stopt het verhaal niet bij de basisbankdienst. Het is slechts één component van een breder pakket aan maatregelen waar we voor strijden.

Bron: CIB-Nieuws 28 maart 2024

 

Bron: https://www.syndicusservice.be/enkele-misverstanden-rond-basisbankdienst-voor-vmes/