Algemeen

51.000 woningen sneller gebouwd met financiële steun van overheid

financiële impuls

De overheid wil er met een financiële impuls voor zorgen dat ruim 51.000 woningen versneld worden gebouwd. Het Rijk investeert daarvoor 290 miljoen euro; provincies en gemeenten dragen 331 miljoen euro bij.

Het geld van het Rijk komt uit een pot van 1 miljard euro die minister Ollongren vorig jaar beschikbaar stelde om de woningbouw een impuls te geven. Deze 290 miljoen is daar het eerste deel van.

27 bouwprojecten

Het is de bedoeling dat de bouw volgend jaar begint. Het gaat om 27 projecten voor woningen die zonder financiële impuls van de overheid niet van start hadden kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat grond moet worden gesaneerd of omdat een goede aansluiting op het openbaar vervoer moet worden geregeld.

Het grootste deel van de 51.000 woningen valt in de categorieën sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Veel projecten hebben speciale aandacht voor woningen voor bijvoorbeeld starters, senioren en studenten. De nieuwbouw is verdeeld over het land. Zo wordt in Rijswijk een verouderd winkelcentrum getransformeerd tot woon-werklocatie. Verder worden in het stationsgebied van Nijmegen 670 huizen bijgebouwd en gaat het in Eindhoven om 700 tijdelijke woningen. Ook de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht krijgt een deel van het geld, € 21 miljoen.

Tweede ronde

Ollongren spreekt van een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen: “Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen te geven, moeten er sneller en meer betaalbare woningen worden gebouwd.” Volgende maand kunnen gemeenten voorstellen indienen voor de tweede ronde van de projecten. De minister erkent dat het woningtekort nog steeds groot is. Het kabinet wil dat er in 2030 845.000 woningen zijn bij gebouwd.

Het woningtekort zal in 2024 naar schatting zijn opgelopen tot 415.000 woningen. Economen van ING schatten dat er dit jaar ongeveer 68.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat is 4,9 procent minder dan de 71.548 van vorig jaar. In 2021 zou het aanbod van nieuwbouwwoningen volgens de bank uitkomen op 63.000, wat een krimp betekent van 7,4 % in vergelijking met de prognose van 2020.

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/51-000-woningen-sneller-gebouwd-met-financiele-steun-van-overheid/