Meer geld in subsidiepot kleine energiebesparingen

RREW

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de subsidie voor de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) opgehoogd. In plaats van €70 miljoen is nu in totaal €100 miljoen beschikbaar.

Dat heeft het ministerie maandag bekend gemaakt. De ophoging is bestemd voor de al ingediende aanvragen. In totaal kan hiermee in ruim één miljoen woningen energie bespaard worden.

Inmiddels hebben meer dan 300 gemeenten projecten ingediend, die bedoeld zijn om huurders en woningeigenaren te stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen in huis te nemen en te adviseren over vervolgstappen. Door de ophoging is er ruimte voor nog 60 gemeenten.

RREW nu ook voor huurders

De RREW is een vervolg op de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Het ministerie van BZK had eerder €70 miljoen beschikbaar gesteld voor de RRE, die enkel bedoeld was voor woningeigenaren. De RREW is echter zowel gericht op woningeigenaren als huurders. Uit inventarisatie van de aanvragen blijkt dat ongeveer 60% naar verduurzaming van huurwoningen gaat.

Gemeenten zetten met deze regeling projecten op om huiseigenaren en huurders aan te zetten tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven over welke energiebesparende maatregelen nog meer mogelijk zijn. Het is belangrijk dat het niet blijft bij de folie- en tochtstrips. Eigenaren en huurders worden ook aangespoord om vervolgstappen te zetten met isolatiemaatregelen.

Overvraagd wegens populariteit

De RREW moet gemeenten zo ook de kans bieden samen met burgers en andere partijen, zoals lokale energiecoöperaties of woningcorporaties actief aan de slag te gaan met verduurzaming van de woningen in hun gemeente. De regeling, die in november 2020 werd gelanceerd, is populair, waardoor ze nu reeds overvraagd is. Aanvragen worden behandeld op basis van ‘first come first serve’. Half maart publiceert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een lijst met gemeenten die een uitkering ontvangen inclusief de verleende bedragen. De projecten moeten uiterlijk 31 juli 2022 afgerond zijn.

“Deze regelgeving is dubbel doeltreffend”, zegt demissionair minister Ollongren. “Ten eerste zorgen kleine veranderingen in het huis ervoor dat bewoners een lagere energierekening krijgen. Ten tweede is dit voor veel huurders en woningbezitters een eerste stap naar verdere verduurzaming van het huis.”

De wens om te verduurzamen leeft bij veel huiseigenaren en zorgt onder meer voor veel vraag naar duurzaam opgewekte energie.

  Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/subsidiepot-rrew-opgehoogd/