Algemeen

Derde tranche Woningbouwimpuls opent op 1 september

derde tranche Woningbouwimpuls

Op 1 september opent het aanmeldloket voor de derde tranche van de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 17 september een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. In totaal is 250 miljoen euro beschikbaar.

In december wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Bij aanmelding vóór 8 september krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls moet aan dit doel bijdragen door de bouw van meer woningen te versnellen. Bovendien geeft de Woningbouwimpuls specifieke aandacht aan de bouw van betaalbare woningen, om het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te vergroten. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is.

Derde tranche Woningbouwimpuls

In de eerste twee rondes verstrekte de Rijksoverheid aan 57 verschillende woningbouwprojecten geld. Hierdoor kunnen er versneld 96.000 woningen worden gebouwd; dat is 10% van de totale opgave voor de komende tien jaar. Het merendeel (66%) van deze woningen bestaat uit betaalbare woningen voor starters of mensen met een middeninkomen. Een aanzienlijk deel van deze woningen zou zonder de Woningbouwimpuls waarschijnlijk niet of pas later gebouwd kunnen worden.

In de eerste tranche is aan 27 projecten in totaal € 336 miljoen toegekend. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de realisatie van 51.000 woningen in 21 gemeenten. Van die woningen is 65% binnen het betaalbare segment.

In de tweede tranche is aan 30 projecten in totaal € 266 miljoen toegekend. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de realisatie van 44.666 woningen in 28 gemeenten. Van die woningen is 67% binnen het betaalbare segment.

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. De derde tranche is de laatste. Na afronding van de 3e tranche is het budget van de regeling uitgeput.

Lees ook: ‘€13 miljard van Rijk nodig voor woningbouwplannen’

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/derde-tranche-woningbouwimpuls-opent-op-1-september/