NVM: biedlogboek is goed, inzage achteraf ‘schijntransparantie’

De NVM is voorstander van een biedlogboek. Het is goed om in een oververhitte woningmarkt te kijken hoe het koopproces transparanter en beter kan, vindt de vereniging. Maar kale cijfers uit het logboek achteraf voorleggen aan alle bieders noemt de NVM ‘een vorm van schijntransparantie’.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil dat makelaars bij de verkoop van een huis gaan werken met een geautomatiseerd biedlogboek. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat kopers en verkopers er zeker van moeten zijn dat het biedproces eerlijk en transparant verloopt. Met een biedlogboek moeten kopers achteraf kunnen controleren of het proces eerlijk is verlopen.

De NVM zegt een voorstander te zijn van de invoering van een dergelijk logboek. Als dat verplicht wordt voor de hele markt, niet alleen voor makelaars die zijn aangesloten bij een branchevereniging, kan dat het biedproces transparanter maken, aldus NVM.

Onnodig overbieden

Achteraf cijfers voorleggen aan alle kandidaat-kopers die een bod hebben uitgebracht, vindt de NVM echter ongewenst. Dat is in feite een vorm van schijntransparantie, schrijft de vereniging. “Elke transactie is bijzonder, waarbij het risico bestaat dat kopers het biedlogboek van de ene woning gaan gebruiken als onderbouwing voor een bod op een andere woning. Dit is een potentieel gevaar voor de woningmarkt met een zeer reële kans op onnodig overbieden.”

‘Zo’n biedlogboek is geen openbare veiling’

In De Volkskrant zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer de angst van de NVM voor onnodig overbieden niet te delen. Alleen bij een volledig open biedingsproces is er een risico dat kopers onnodig gaan overbieden, of juist ervoor zorgen dat de prijzen gedrukt worden. “Maar zo’n biedlogboek is   geen openbare veiling. Het biedt vooral inzicht in het verkoopproces”, aldus de hoogleraar. Hij ziet vooral voordelen in de bescherming van kwetsbare jonge kopers.

Gelijke kansen

Andere stappen in het transparanter maken van het koopproces zijn volgens de minister meer duidelijkheid geven over de regels in het koopproces en gelijke kopers, gelijke kansen bieden. Betrokken partijen werken al een aan verbeterplan, zegt NVM. Gelijke kopers, gelijke kansen vindt de vereniging moeilijk te realiseren. Wie geen makelaar inschakelt, is nu eenmaal soms later op de hoogte en kan minder snel schakelen dan kandidaat-kopers die wel een makelaar hebben.

VEH: eerste stap in goede richting

Vereniging Eigen Huis vindt de plannen van Ollongren een eerste stap in de goede richting, zegt directeur Belangenbehartiging Karsten Klein. VEH ziet de Kamerbrief als reactie op het Meldpunt Oneerlijke Biedingen dat de vereniging in het voorjaar opende.

Op NPO Radio 1 ging Klein in gesprek met vastgoedadvocaat Cornélie Aernouts over de vraag of herinvoering van het beëdigde beroep van makelaar een goede stap is om meer transparantie te krijgen en het imago van makelaars te verbeteren.

In 2001 is de beschermde titel voor makelaars losgelaten in het kader van deregulering van de markt. Herinvoering kan een preventieve werking hebben, vindt Aernouts. Makelaars gaan dan zelf weer kijken naar de regels. Bovendien heeft het dan voor henzelf consequenties wanneer ze onrechtmatig handelen, aldus de vastgoedadvocaat.

Volgens Klein kan herinvoering van de beschermde titel helpen, maar is dat slechts het startpunt van verbeteringen. Hij pleit voor modellen om het koopproces vast te leggen. Vooral daarmee zorg je voor een transparant koopproces, aldus Klein.

 

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nvm-biedlogboek-is-goed-inzage-achteraf-schijntransparantie/