Woningaanbod naar dieptepunt, NVM pleit voor ‘Bouwstimuleringsteam’

Het NVM-woningaanbod was aan het eind van het vierde kwartaal 2021 nog slechts 15.600 woningen. Dat is 33% minder dan een jaar geleden en een dieptepunt in de meethistorie van de branchevereniging. NVM-voorzitter Onno Hoes bepleit bij minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een ‘Bouwstimuleringsteam’. 

Bij de bekendmaking van de woningmarktcijfers over het vierde kwartaal van 2021, keek de NVM ook terug op het hele jaar en constateerde dat het woningaanbod in 2021 141.000 woningen bedroeg, een laagterecord.

 

Ook het aantal verkochte woningen is sterk gedaald. In het vierde kwartaal zijn ruim 35.000 woningen verkocht. Dat is circa 23% minder ten opzichte van een jaar eerder.

Bestaande woning ruim 20% duurder

In heel 2021 werden ruim 140.000 woningen verkocht, tegen ruim 172.000 woningen in 2020, een afname van 19%. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het vierde kwartaal van 2021 naar € 438.000 en die van een nieuwbouwwoning naar € 466.000. Dit is een stijging van 20,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 voor een bestaande woning en 13,8% voor een nieuwbouwwoning, blijkt uit de cijfers. Gemiddeld werd er bovendien 8,8% meer betaald dan de vraagprijs.

Grootste tekort: tussenwoningen

Qua woningtypes is de situatie bij de tussenwoningen het meest nijpend. Bij deze woningen is de krapte het grootst. Voor tussenwoningen betalen kopers gemiddeld bijna 11% meer dan de vraagprijs. Hoes: “In Nederland willen nu eenmaal veel mensen een huis met een tuin. Velen kopen bij gebrek aan zo’n huis dan maar een appartement, maar dat is niet hun eerste keuze.”

Hoes pleit voor Bouwstimuleringsteam

“De focus op een ruimer woningaanbod is cruciaal”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. “Daarom moeten we de nieuwbouw snel op gang krijgen. Dan komt de doorstroming op de woningmarkt op gang. Dat vereist het nodige en ik ben blij dat onze vraag om een Minister van Wonen en Volkshuisvesting met regie en doorzettingsmacht is ingevuld.

“We kunnen ons niet veroorloven nog meer tijd te verliezen. Woningzoekers rekenen op ons.”

  • NVM-voorzitter Onno Hoes

“Ik roep minister De Jonge op om een ‘BouwstimuleringsTeam’ (BST) te formuleren. Dat BST omvat partijen uit de praktijk en maatschappelijk middenveld en staat de minister positief en constructief met raad en daad terzijde. Een praktisch platform voor periodiek overleg met publieke en private partijen. Daarmee krijgt de visie vaart in de uitvoering. Dat is cruciaal om de woningnood op te lossen. We kunnen ons niet veroorloven nog meer tijd te verliezen.”

Tweedeling in de maatschappij

Volgens Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen ligt er een tweedeling in de maatschappij op de loer, waarbij woningbezitters en woningzoekers meer en meer tegenover elkaar komen te staan. “Het wijzen en verwijten steekt al de kop op. Senioren worden er op aangesproken dat ze niet willen verhuizen. Dat is te gemakkelijk. Er is domweg geen passend aanbod voor deze doelgroep. Dit remt het op gang brengen van een keten van huizen die te koop komt. Niet langer wachten maar samen oppakken én doorpakken. Dat is wat kopers en verkopers verwachten”.

Dikke onvoldoende voor staat woningmarkt

Gerssen vertelde ook dat de NVM-makelaars de staat van de woningmarkt momenteel een dikke onvoldoende geven: een 4,3. “Toch zijn ze iets minder negatief dan eerder. Makelaars hebben hun hoop gevestigd op de nieuwe minister, een versnelling van de nieuwbouw en stabilisatie van de prijzen.”

Prognose woningmarkt in 2022

Tot slot sprak de NVM een prognose uit voor 2022, al moeten we die volgens Onno Hoes met een korrel zout nemen. De verwachting van de NVM is een stijging van het aantal transacties met 5% en een stijging van de gemiddelde woningprijs met 10%.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/nvm-woningaanbod-dieptepunt-oproep-bouwstimuleringsteam/