Algemeen

OZB gemiddeld 4,4% verhoogd

gemeentelijke belastingen

In bijna alle gemeenten zijn de gemeentelijke belastingen ook dit jaar weer verhoogd. De onroerendezaakbelasting (OZB), die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van een woning en dus aan de huizenprijzen, stijgt gemiddeld met 4,4%. De rioolheffing stijgt gemiddeld met 2,9%, de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met 4,0%.

In totaal verwachten gemeenten dit jaar € 11,5 miljard op te halen met de heffingen, 180 miljoen meer dan in 2021. Een en ander blijkt uit de door het CBS verzamelde begrotingscijfers van Nederlandse gemeenten.

De OZB stijgt iets meer dan het gemiddelde in de afgelopen tien jaar, maar wel minder dan vorig jaar. De OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn samen goed voor € 8,8 miljard, drie kwart van alle inkomsten uit gemeentelijke heffingen.

Tekst loopt door onder de grafiek

OZB vrij te bepalen

De opbrengsten uit de OZB vallen onder de algemene middelen van een gemeente en zijn daarom  vrij te besteden. Gemeenten zijn ook vrij in het bepalen van de tarieven en kunnen desgewenst extra inkomsten genereren.

De stijging van de gemeentelijke belastingen is soms fors en verschilt sterk per gemeente. Zo stijgt de OZB in Leiden met 5%, de rioolheffing met 27% en de afvalstoffenheffing met 12%, in Lelystad is dat respectievelijk 5% voor de OZB en 4,5% voor de rioolheffing. Daar daalt de afvalstoffenheffing juist, met 3%. Dat is een zeldzaamheid. In Huizen stijgt de OZB met 11%, de rioolheffing met ruim 2% en de afvalstoffenheffing met 14%.

De begrote opbrengst van de rioolheffing laat de hoogste stijging sinds 2013 zien. Overigens mogen gemeenten niet verdienen aan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die heffingen mogen maximaal de kosten dekken.

Lees ook: ‘Gemeenten missen armslag voor nieuwbouwambities’

Precario en toeristenbelasting

Een andere soort gemeentelijke heffing is de precariobelasting, de vergoeding die burgers en bedrijven betalen voor gebruik van gemeentegrond, zoals terrassen op pleinen en stoepen, het plaatsen van bouwmaterialen op de openbare weg en uithangborden. Tot 2021 werd ook precariobelasting geheven voor kabels en leidingen van nutsbedrijven in en boven de gemeentegrond, maar dat mag dit jaar niet meer. Daardoor brengt de precariobelasting dit jaar veel minder op. Gemeenten begroten € 39 miljoen, terwijl dat in in 2021 nog 287 miljoen was.

De toeristenbelasting brengt dit jaar ook weer meer geld in het laatje. Vorig jaar werd een daling begroot, omdat er door de coronapandemie veel minder toeristen waren, maar gemeenten verwachten dit jaar weer een stijging van het aantal toeristen en dus hogere opbrengsten uit de toeristenbelasting, zo’n € 377 miljoen. De gemeente Amsterdam verdient het meest aan toeristenbelasting, € 135 miljoen.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/ozb-gemiddeld-44-verhoogd/