Afschaffing salderingsregeling opnieuw uitgesteld

De afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt opnieuw uitgesteld. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de geplande start van de afbouw begin 2023 niet meer haalbaar is.

Bewoners met zonnepanelen op het dak kunnen de energie salderen: opgewekte stroom die ze zelf niet nodig hebben, leveren ze terug aan het elektriciteitsnet. Zo valt de eindafrekening lager uit. Nadeel van de regeling is dat er op zonnige middagen soms zoveel energie wordt opgewekt, dat de lokale infrastructuur de piek niet aankan. Het terugleveren wordt steeds vaker uitgeschakeld.

Lange formatie

Bedoeling was de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 in stapjes af te bouwen. Maar door de lange kabinetsformatie komt deze termijn in het gedrang. Klimaatminister Jetten: “Als gevolg van de opgelopen vertraging in de behandeling door de controversieel-verklaring, is de in het wetsvoorstel opgenomen ingangsdatum van de afbouw van de salderingsregeling van 1 januari 2023, niet meer haalbaar. Daarnaast beraadt het kabinet zich nog op eventuele aanpassingen op dit wetsvoorstel.”

Jetten belooft de Kamer in het tweede kwartaal te informeren over de nieuwe ingangsdatum. Ook zegt hij toe te onderzoeken hoe het energienet intussen ontlast kan worden. Grootschalige opslag en andere vormen van flexibiliteit moeten helpen.

Thuisbatterij financieel niet interessant

Het langer doorlopen van de regeling betekent uitstel voor de thuisbatterij. Thuisbatterijen zijn de afgelopen tien jaar 87 procent goedkoper geworden en kunnen overbelasting van het stroomnet helpen voorkomen, zo blijkt uit het eerste Smart Storage Trendrapport van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Maar zo lang de salderingsregeling nog loopt, is de thuisbatterij financieel niet interessant voor particulieren.

“In de landen om ons heen zijn thuisbatterijen al doodnormaal,” zegt Steven Heshusius, hoofdonderzoeker bij Dutch New Energy Research, op Solar365. “Bijna 70 procent van de Duitse consumenten koopt batterijen bij hun zonnepanelen, en ook in België neemt de markt een forse vlucht sinds hun salderingsregeling werd afgeschaft. In Nederland bezitten nog niet eens 1.500 consumenten een thuisbatterij.”

Voordeel van de zogeheten residentiële opslag is de toegevoegde waarde bij flexibele elektriciteitsprijzen: gebruikers kunnen afnemen of ‘invoeden’ op de meest voordelige momenten. Behalve met individuele thuisbatterijen worden er ook proeven gedaan met buurtbatterijen.

Subsidie

Netbeheerder Liander pleitte eerder deze week voor subsidie op thuisbatterijen, om het stroomnet te ontlasten. Met het nu voorgestelde afbouwplan voor salderen en geen plannen voor subsidie, zullen batterijen echter pas na 2027 aantrekkelijk worden voor consumenten, verwacht het onderzoeksbureau.

Hoogste zonnepaneeldichtheid

Onderzoek van leverancier Zonneplan laat intussen zien dat de provincie Groningen de hoogste zonnepaneeldichtheid van Nederland heeft: 34 procent van de koopwoningen beschikt over een geschikt dak met zonnepanelen. Noord-Brabant scoort met een kleine 24 procent het laagst.

Op gemeenteniveau valt op dat vermogende inwoners in bijvoorbeeld Laren en Wassenaar weinig op hebben met zonnepanelen. Beide gemeenten staan in de top-10 van gemeenten met laagste zonnepaneeldichtheid. Van de vijf grootste gemeenten van Nederland hebben Amsterdam en Utrecht een bovengemiddeld hoge zonnepanelendichtheid. Eindhoven scoort gemiddeld, ’s Gravenhage en Rotterdam laag.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/afschaffing-salderingsregeling-opnieuw-uitgesteld/