Algemeen

Uitstel dreigt opnieuw voor Omgevingswet

Omgevingswet

De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat opnieuw op de helling. De wet zou vanaf 1 januari 2023 moeten worden ingevoerd om onder meer vergunningaanvragen en procedures rond woningbouw te versnellen. Een debat over de wet volgende week in de Eerste Kamer is echter uitgesteld.

De invoering van de Omgevingswet is al vier keer eerder verplaatst. Nu staat de geplande datum van 1 januari 2023 op losse schroeven, schrijft Binnenlands Bestuur.

Op 21 juni zou een debat plaatsvinden van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) met de Eerste Kamer over de Omgevingswet. Een week later zou dan een stemming volgen over de invoeringsdatum. De Eerste Kamer heeft dit debat afgelast. De senatoren willen eerst een nieuw advies over het haperende digitale systeem dat voor de Omgevingswet moet worden ingevoerd.

Daarmee neemt de kans toe dat de Senaat niet voor 1 juli met de invoeringsdatum van 1 januari 2023 instemt. Gezien de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben voor de invoering, lijkt ook 1 januari 2023 daarmee afgeschreven.

Regels vereenvoudigen

De Omgevingswet moet tientallen wetten en honderden regels bundelen op het gebied van wonen, ruimte, natuur en milieu. Dat moet procedures versimpelen en versnellen. Met de Omgevingswet krijgen bijvoorbeeld burgers die een vergunningaanvraag doen, binnen acht weken definitief uitsluitsel over de verlening daarvan. Ook krijgen gemeenten meer vrijheid om lokaal normen te versoepelen.

De Omgevingswet is al in 2016 aangenomen, maar nog steeds niet in werking getreden. Oorspronkelijk zou de wet op 1 juli 2019 ingaan. De toenmalig minister van Vrom, Melanie Schultz van Haegen, gaf toen aan dat de invoering werd verplaatst, omdat er nog juridische aanpassingen nodig waren. Vervolgens is de invoering nog enkele keren uitgesteld, onder meer in 2020 vanwege de corona-uitbraak.

In februari van dit jaar stelde minister Hugo de Jonge (Vrom) de invoering van de wet voor de vierde keer uit. De reden daarvoor was dat de digitale invoering nog niet op orde was. Gemeenten en andere overheden die hiervoor een digitaal systeem gaan gebruiken, zouden nog minstens een half jaar voorbereiding nodig hebben.

Intimidatie door ministerie Binnenlandse Zaken

De invoering per 1 januari riep bezwaren op bij de Raad van State. In een interview met Cobouw meldde de Raad dat de invoering forse vertragingen zou opleveren van bouwprojecten, als gevolg van juridische procedures. De Raad ziet bouwplannen vaker vertragen omdat het aantal bezwaren dat binnenkomt over bijvoorbeeld woningbouwprojecten de afgelopen jaren met 75% is toegenomen.

Daarnaast meldde Binnenlands Bestuur afgelopen week dat ambtenaren die kritiek leveren op de invoering van de Omgevingswet, door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden geïntimideerd. Dat blijkt uit gesprekken van Binnenlands Bestuur met betrokken ambtenaren.

Een ambtenaar die voor een Kamercommissie een presentatie moest houden over het onderwerp, kreeg de boodschap mee om te vertellen dat het allemaal goed ging. Toen hij dat weigerde, werd de presentatie bij een andere partij neergelegd. Ambtenaren die zich als privépersoon kritisch over de wet uitlieten, bijvoorbeeld op LinkedIn, kregen van het ministerie de dwingende boodschap daarmee te stoppen en ‘hun bek te houden’.

Gevraagd naar een reactie, spreekt het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van signalen van ‘niet-professionele escalatie richting personen die kritiek uiten op de voortgang of de inhoud van de Omgevingswet’.

Druk bij gemeenten

Uit een eerdere peiling van Cobouw blijkt bij betrokken partijen onvrede over de Omgevingswet. Onder meer projectontwikkelaars vrezen een toenemende druk bij gemeenten, waar toch al vertraging is in vergunningverlening.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/uitstel-dreigt-opnieuw-voor-omgevingswet/