Algemeen

Branche opent Klachtenloket Vastgoedprofessionals

Branche opent Klachtenloket Vastgoedprofessionals

NVM, VBO en Vastgoedpro hebben het Klachtenloket Vastgoedprofessionals geopend. Consumenten kunnen hier een klacht indienen over alle partijen die betrokken zijn bij de (ver)koop en (ver)huur van woningen. Het klachtenloket gaat beheerd worden door een onafhankelijke partij, de Geschillencommissie.

Het instellen van het klachtenloket is een van de afspraken die is gemaakt in het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’. Dit plan, in februari ondertekend door minister De Jonge voor Volkshuisvesting en de woningmarktpartijen, moet de regels bij het kopen van een huis voor makelaars, verkopers en kopers verduidelijken en informatie voor kopers en verkopers inzichtelijker maken.

Afspraken

In het convenant zijn o.a. afspraken vastgelegd over informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, tuchtrecht, vrijheid in verkoopmethodes en het genoemde meldpunt voor consumenten. Het biedlogboek is in juli j.l. ingevoerd; het ministerie van Binnenlandse Zaken zet erop in om dit per wet te verplichten. Ook hebben de drie brancheorganisaties hun gedragscodes uitgebreid.

Daarnaast kondigden zij begin dit jaar aan om met een onafhankelijk, gezamenlijk tuchtrecht te komen. Dit moet het fundament vormen voor het klachtenloket. Het streven is dat alle bij vastgoedtransacties betrokken partijen zich aansluiten bij het klachtenloket.

Voorwaarde

Consumenten die een klacht bij het meldpunt willen indienen, moeten eerst proberen er onderling met de vastgoedprofessional (makelaar, taxateur of bouwkundige) uit te komen. Voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat de professional is aangesloten bij een van de drie brancheorganisaties NVM, VBO, VastgoedPro of bij het keurmerk Vakkundig Gekeurd. Het klachtenloket biedt gratis informatie, advies en/of bemiddeling om tot een oplossing te komen. Wanneer de klager daarna nog altijd niet tevreden is, laat het loket weten welke vervolgmogelijkheden er zijn.

Met de ingebruikname van het klachtenloket sluit het meldpunt voor klachten van de Vereniging Eigen Huis, dat heeft gefungeerd vanaf eind maart dit jaar.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/branche-opent-klachtenloket-vastgoedprofessionals/