Gemeenten kunnen straks meer woningen aan eigen inwoners toewijzen

Gemeenten kunnen straks meer woningen aan eigen inwoners toewijzen

Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan de eigen inwoners en aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Door een wijziging van de Huisvestingswet, die minister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, moet dit per 2023 mogelijk zijn.

Gemeenten kunnen nu al 50% van de beschikbare huurwoningen toewijzen op basis van economische of maatschappelijke binding. Binnen die 50% mag maximaal 25% worden toegewezen aan mensen met een lokale binding.

Ook koopwoningen

Als de beide Kamers instemmen met wijziging van de Huisvestingswet, mogen gemeenten straks voor de gehele 50% bepalen hoe zij deze ruimte verdelen tussen mensen met een economische, maatschappelijke of een lokale binding. Ze kunnen dus ook de gehele 50% toewijzen aan inwoners van de eigen gemeente.

Daarnaast mogen gemeenten dan specifieke beroepen aanmerken als cruciaal, zodat zij mensen met die beroepen kunnen helpen bij het vinden van een woning. Ook mogen gemeenten naast huurwoningen nu ook koopwoningen tot de NHG-grens (€ 355.000 in 2022) gaan toewijzen op deze grond.

Cruciaal voor de leefbaarheid

Minister de Jonge van Volkshuisvesting vindt het “cruciaal” voor de leefbaarheid en de vitaliteit van regio’s dat mensen binnen hun eigen gemeente kunnen blijven wonen als ze willen verhuizen. “Overal wordt de krapte op de woningmarkt gevoeld. Starters kunnen vaak op het eigen dorp geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen de pan uit rijzen doordat er fors wordt overboden. Vaak door mensen van buiten de regio. Ook senioren kunnen geen geschikt appartement vinden in hun eigen gemeente als ze willen doorstromen.”

Vrijheid van vestiging

Het uitgangspunt van de Huisvestingswet uit 2014 is de vrijheid van vestiging. Iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, heeft het recht om zich vrijelijk te verplaatsen en te vestigen. Dit fundamentele recht kan alleen worden beperkt als dat noodzakelijk is voor het algemeen belang in een democratische samenleving.

Dat belang is gelegen in het tegengaan van de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan woonruimte. Daarom regelt de wet onder welke voorwaarden gemeenten binnen hun huisvestingsverordening regels kunnen stellen voor woonruimteverdeling. Straks kan dat dus ook voor het verlenen van voorrang op basis van lokale binding of cruciale beroepen.

Naar verwachting treedt de nieuwe Huisvestingswet per 1 januari of 1 juli 2023 in werking, afhankelijk van de behandeling in beide Kamers.

De laatste wijziging aan de Huisvestingswet ging per 1 januari in. Sinds dit jaar mogen gemeenten wijken aanwijzen waar woningen niet meer mogen worden gekocht voor de verhuur.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/gemeenten-kunnen-straks-meer-woningen-aan-eigen-inwoners-toewijzen/