Provincies: woningbouwproductie blijft achter bij doelstellingen

woningbouwproductie

De provincies waar de meeste woningen gebouwd moeten worden lijken er niet in te slagen de woningbouwproductie op korte termijn te versnellen. Er worden veel minder woningen opgeleverd dan gewenst. De lat voor betaalbare woningen ligt bovendien vaak te hoog.

De provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant zien hun woningbouwproductie dit jaar al fors achterblijven bij de doelstellingen. Hoge bouwkosten en een verstoorde toeleveringsketen vormen de voornaamste struikelblokken. Dat blijkt uit gesprekken van vakblad Cobouw met woningbouwcoördinatoren en gedeputeerden bij de provincies.

Alle provincies moeten per 1 oktober een definitief ‘woonbod’ doen aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), met daarin de aantallen woningen die ze tot en met 2030 denken te kunnen bouwen. De Jonge heeft de provincies gevraagd om de productie zoveel als het kan te versnellen. Hij streeft ernaar jaarlijks landelijk 100.000 woningen toe te voegen. Tot en met 2030 moeten er 900.000 bijkomen. Twee derde moet in het betaalbare segment vallen.

Woningbouwproductie in provincies

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant staan de meeste woningen en deze provincies hebben ook de grootste nieuwbouwopgave. 53% van alle woningen staat in deze provincies. Vorig jaar vond 56% van de woningbouwproductie in deze drie provincies plaats. Afgelopen jaar werden er volgens het CBS 14.608 (Noord-Holland), 13.562 (Zuid-Holland) en 11.930 (Noord-Brabant) woningen opgeleverd. Noord-Holland en Zuid-Holland gaan ervan uit dat ze beide een kwart van de woningbouwopgave voor hun rekening gaan nemen.

Tekst gaat verder onder grafiek

Woningbouw per provincie in 2021. Bron: CBS, bewerking Cobouw

“900.000 gaan we, zoals het nu gaat, waarschijnlijk niet halen”, zegt Lex Brans, bouwambassadeur namens de provincie Noord-Holland. “De markt zit tegen”, geeft hij als belangrijkste oorzaak. Voor zover de bouwambassadeur kan inzien ligt de hoofdoorzaak van de haperende bouwproductie bij de stijgende bouwkosten en beperkte beschikbaarheid van materialen. Bouwmaterialen die belangrijk zijn voor de woningbouw, zoals bakstenen, dakpannen, glas en staal zijn exponentieel duurder geworden.

Gestegen bouwkosten spelen ook de provincie Zuid-Holland parten, legt een woordvoerder van gedeputeerde Anne Koning uit. Over het aantal nieuwbouwwoningen dat de provincie gaat beloven aan minister De Jonge zijn ze nog in conclaaf.

Handelingskader

De provincie Noord-Brabant ziet ook ‘grote onzekerheden boven de markt’. Stijgende hypotheekrente, inflatie, energiekosten en met name de bouwkosten spelen parten, zegt Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen.

Ook ontwikkelaars en bouwondernemers, verenigd in WoningBouwersNL, waarschuwden al dat het kabinetsdoel voor betaalbare woningen niet haalbaar is.

Brancheverenigingen in de bouw pleiten voor een handelingskader vanuit de overheid om bouwkostenstijgingen en risico’s bij projecten beter te verdelen. Om de bouwproductie op gang te houden tekende onder andere het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) in mei een intentieverklaring.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/provincies-woningbouwproductie-blijft-achter/