Gemeente Delft zet gedurfde stap met woningbouw op industrieterrein

De gemeente Delft woekert met de ruimte en gaat 3.900 woningen bouwen op bedrijventerrein Schieoevers Noord. Na jarenlang onderzoek en overleg is deze week het bestemmingsplan aangepast.

Het gebied Schieoevers ligt tussen zware industrie en een evenemententerrein in. Het beslaat een oppervlak van ongeveer 70% van de binnenstad van Delft. In het noordelijke gedeelte (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) komt nu, met de wijziging van het bestemmingsplan, ruimte voor maximaal 3.900 woningen, 1.250 nieuwe arbeidsplaatsen en voor onderwijs, culturele en maatschappelijke voorzieningen. Het plan draagt bij aan de ambitie van Delft om tot 2040 in de stad 15.000 nieuwe woningen en 10.000 arbeidsplaatsen te realiseren.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Schieoevers Noord
© https://schieoeversnoord.nl

Bestaande bedrijven in het gebied kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten. En ook voor nieuwe bedrijven komt er ruimte, waarbij de nadruk ligt op bedrijven uit de innovatieve maakindustrie. Maar er worden wel flink wat eisen gesteld aan de geluidsniveaus.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan vervalt de geluidszone over het gehele terrein en komen er individuele geluids- en milieuzones per bedrijf. In deze zones wordt rekening gehouden met zowel de huidige als de toekomstige bedrijfsvoering van de ondernemingen.

Borging woonkwaliteit

Om de woonkwaliteit in het gebied te kunnen borgen, is daarnaast een specifieke geluidregeling voor het gebied opgesteld. Daarin worden naast de bestaande en nieuwe bedrijven ook de spoorlijn en de nabijgelegen A4, A13 en N470 betrokken.

Ten slotte moet de kwaliteit in het gebied geborgd worden met een ‘Ontwikkelplan’ en een ‘Ruimtelijk kwaliteitskader Schieoevers Noord’. Een kwaliteitsteam van ervaren architecten en stedenbouwkundigen moet deze kaderstelling bewaken om te komen tot een ‘hoogwaardig en hoogstedelijk milieu’.

Bezwaren

Hoe snel deze ‘Maakstad aan de Schie’ er komt is nog afwachten. Ondernemers in het gebied vrezen voor de voortzetting van hun bedrijf. Volgens Omroep West werd er tijdens de raadsvergadering nog tot het laatste moment gesleuteld aan de plannen om aan bezwaren van omliggende bedrijven tegemoet te komen. Enkele ondernemers gaven eerder aan te overwegen naar de Raad van State te stappen. Wel roemden alle partijen de samenwerking in de afgelopen jaren en de proactieve houding van de betrokken wethouder.

NRC meldde eerder dat er door een gebrek aan geschikte bouwlocaties steeds vaker geluidsnormen worden overschreden bij nieuwbouw.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/gemeente-delft-zet-gedurfde-stap-met-woningbouw-op-industrieterrein/