Bijna helft bewoonde nieuwbouw zorgde voor doorstroom in 2020

doorstroom in 2020

In 2020 zijn bijna 70.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, blijkt uit de nieuwste versie van de nieuwbouwmonitor van het CBS over de doorstroom in 2020. Eind dat jaar waren 56.000 van deze woningen bewoond.

De nieuwe bewoners verlieten bij elkaar 60.000 woningen. Twee derde van deze achtergelaten woningen kwam vrij voor bewoning door andere huishoudens. In de overige woningen bleven familie en andere huisgenoten achter. Eind 2020 waren er bijna 31.000 weer bewoond. Deze woningen vormen de eerste schakel in een verhuisketen die gestart is door de realisatie van nieuwbouwwoningen.

Minste doorstroom in 2020 in Noord-Holland

Volgens het CBS leidde de realisatie van 100 nieuwbouwwoningen in 2020 tot het vrijkomen en opnieuw bewoond worden van 44 andere woningen. Dit aandeel kan nog oplopen wanneer alle vrijgekomen woningen alsnog bewoond worden. In Noord-Holland was er in 2020 de minste doorstroom. Per 100 nieuwbouwwoningen werden er nog geen 40 vrijgekomen woningen bewoond. In Overijssel was de doorstroom het grootst met bijna 50 bewoonde vrijgekomen woningen per 100 opgeleverde nieuwbouwwoningen.

Nieuwbouw relatief aantrekkelijk binnen eigen provincie

Verreweg de meeste nieuwe bewoners van zowel nieuwbouwwoningen als achtergelaten woningen komen van binnen de eigen provincie. In Flevoland kwamen relatief de meeste mensen van buiten de provincie. In Groningen, Overijssel en Zeeland gold dit vooral voor de huishoudens die naar vrijgekomen woningen trokken.

Lastig voor singles

Van de nieuwbouwkoopwoningen wordt 85% bewoond door paren. Van de bijbehorende vrijgekomen woningen wordt 70% opnieuw bewoond door paren. Hoewel er relatief weinig alleenstaanden in een nieuwbouwwoning komen, is het aandeel alleenstaanden voor woningen die daardoor vrijkomen twee keer zo groot.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Van de nieuwbouwkoopwoningen wordt 85% bewoond door paren.

Helft nieuwbouw in 2018 en 2019 bewoond door huishoudens uit hogere inkomensklassen

Het CBS kwam vrijdag 11 november ook met cijfers over nieuwbouwwoningen in 208 en 2019. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de nieuwbouwwoningen gebouwd in 2018 en 2019 eind 2019 bewoond was door huishoudens uit de hogere inkomensklassen. In een kwart van deze nieuwbouwwoningen woonden huishoudens uit de lagere inkomensklassen. Het maakt hierbij uit of de nieuwbouwwoning een koop- of huurwoning is. Hogere inkomensklassen woonden eind 2019 vaker in een koopwoning, en lagere inkomensklassen vaker in een huurwoning. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwste nieuwbouwmonitor van het CBS.

In 2018 en 2019 zijn in totaal bijna 138.000 woningen gebouwd (exclusief woningtransformaties). Van deze nieuwbouwwoningen is meer dan de helft (54%) een koopwoning, 18% is een huurwoning in bezit van een woningcorporatie en 26% een overige huurwoning. Van de nieuwbouwwoningen gebouwd in 2018 en 2019 was 86% eind 2019 bewoond. Een deel was nog onbewoond, omdat sommige woningen pas eind 2019 gereed waren en er tijd zit tussen het moment van oplevering en het moment van bewoning.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/bijna-helft-bewoonde-nieuwbouw-zorgde-voor-doorstroom-in-2020/