Eerste miljoenen voor flexwoningen

transformatiewoningen

Gemeenten krijgen het eerste deel van het geld dat de Rijksoverheid heeft uitgetrokken voor de bouw van flexwoningen binnenkort uitgekeerd. Dertien gemeenten en een samenwerkingsverband krijgen In totaal € 22 miljoen van het Rijk om versneld flexwoningen te bouwen.

Het is de eerste bijdrage uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ontvangers zijn de gemeenten Hoekse Waard, Houten, Lansingerland, Loon op Zand, Middelburg, Nijmegen, Ommen, Olst-Wijhe, ’s-Hertogenbosch, Staphorst, Tilburg, Wijchen en Samenwerking de Bevelanden, een samenwerkingsverband van vijf Zeeuwse gemeenten.

Bouw flexwoningen

In totaal moeten er in deze gemeenten en de regio Bevelanden 1.865 flexwoningen komen. Het Rijksgeld moet gaten in de businesscases dichten. De bouw van flexwoningen wordt vaak belemmerd door praktische problemen. Omdat vaak onduidelijk is hoe lang flexwoningen ergens mogen blijven staan en of ze uiteindelijk mogen worden verplaatst, is het een onzekere investering. Investeerders zijn daarom huiverig.

Daarnaast moeten nieuwbouwprojecten soms lang wachten op water- en elektra-aansluitingen. Gemeenten en woningcorporaties hebben daarnaast niet altijd genoeg medewerkers om projecten te begeleiden.

Gemeenten en verhuurders gaven al eerder aan naar oplossingen te zoeken om de bouw van flexwoningen toch rendabel te maken, om zo toch sneller flexwoningen te kunnen bouwen. Voor specifieke doelgroepen, zoals statushouders en mensen uit de geestelijke gezondheidszorg die opvang nodig hebben, waren al budgetten beschikbaar.

Wachtlijst

De €22 miljoen is ongeveer een vijfde van het totale BZK-budget voor flexwoningen. Op 16 september maakte minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting bekend dat met het inmiddels ontvangen aantal aanvragen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen het plafond van 100 miljoen euro is bereikt. Inschrijvingen die sindsdien binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst.

De eerste woningen moeten in 2023 worden opgeleverd, de laatste uiterlijk eind 2024.


De Jonge blij met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Minister De Jonge heeft positief gereageerd op Het voorstel van de fracties van CDA, VVD, D66 en CU om € 40 miljoen van het Rijk bij te dragen voor een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Een meerderheid van de Tweede Kamer nam dat voorstel op 14 november aan. De minister vindt het een logische keuze dat Stichting OpMaat als bedenker van het Koopfonds in aanmerking komt voor de uitvoering van het op te richten Koopfonds. Dat meldt de stichting OpMaat in een persbericht. Op 8 december stemt de Kamer over dit ingediende begrotingsamendement.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/eerste-miljoenen-voor-flexwoningen/