Algemeen

VEH fel tegen BKR-registratie hypotheekschulden

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) wil volgend jaar ook de hypotheekschulden van huizenbezitters opslaan. Dat zou volgens de stichting die het schuldenregister beheert nodig zijn om kwetsbare starters op de woningmarkt beter te beschermen tegen te hoge schulden.

Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld een telefoonaanbieder ook de hoogte van de hypotheek van een klant krijgt te zien bij het afsluiten van een nieuw abonnement.

Kwetsbare positie’

Het BKR houdt bij of consumenten achterstanden op leningen hebben en deelt die informatie met bedrijven als de consument een nieuwe lening wil. Dat is bedoeld om grote betalingsproblemen te voorkomen. Nu het koopkrachtverlies beperkt lijkt te blijven, worden de leennormen voor huizenkopers volgend jaar toch iets verruimd. Eerder leek daar door de inflatie en de stijgende hypotheekrente geen ruimte voor.

Voorheen werd de hoogte van de hypotheek niet in het BKR-register bijgehouden. Het is al jaren een wens van het schuldenregister dat BKR hypotheken wel gaat bijhouden, maar door bezwaren van hypotheekverstrekkers kwam het er niet van.

‘Helpt consument niet’

Ook nu stuit het voornemen op weerstand. Huiseigenaren zien niets in het BKR-plan, blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis (VEH). Iedereen die het BKR raadpleegt kan dan ook informatie over een hypotheek inzien. Bovendien zou iedere betalingsachterstand op een bij het BKR geregistreerde lening, zoals een studieschuld of een lease-abonnement voor een mobiele telefoon of een auto, actief worden gedeeld met de hypotheekverstrekker. Een ruime meerderheid van de huiseigenaren wil niet dat het kredietbureau ongevraagd dergelijke persoonlijke financiële informatie verspreidt.

“Het registreren van iedere hypotheek helpt de consument niet”

– Cindy Kremer, directeur VEH

“Het is voor ieder bedrijf belangrijk om bij een betalingsachterstand snel contact op te nemen met de klant. Maar het registreren van iedere (nieuwe) hypotheek bij BKR, zodat ook zij elke betalingsachterstand gemeld krijgen, helpt de consument niet”, zegt Cindy Kremer, directeur van VEH. “Het ongevraagd verspreiden hiervan gaat veel mensen te ver, omdat niemand weet wie deze persoonlijke informatie ontvangt en wat daarmee gebeurt. Vereniging Eigen Huis is hier geen voorstander van en roept dan ook het BKR op om dit plan in te trekken.”

Uit onderzoek onder 1.478 leden van Vereniging Eigen Huis blijkt dat bijna 70% tegen deze nieuwe vorm van kredietregistratie is. Slechts 13% vindt het wel een goed idee, ‘om ergere schulden te voorkomen.’ Maar het ‘Big Brother-gevoel’ stuit vooral veel huiseigenaren tegen de borst, schrijft de belangenvereniging.

Dubbelop en stigmatiserend

VEH stelt verder dat banken en verzekeraars al hebben laten weten grote moeite te hebben met de BKR-plannen. Belangrijkste reden is dat hypotheken al in het Kadaster worden geregistreerd en een adviseur/instelling desgewenst gericht al extra informatie kan opvragen bij de klant. De registratie van hypotheken door BKR is daarom volgens VEHG dubbelop. Bovendien kan het voor consumenten stigmatiserend zijn als bijvoorbeeld zijn SVN Startershypotheek of Verduurzamingshypotheek breed inzichtelijk wordt.

Registratie van nieuwe hypotheken wordt weliswaar niet verplicht, maar VEH verwacht dat veel bedrijven die hypotheken verstrekken met geld van beleggers, hiervan gebruik zullen maken.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/veh-fel-tegen-bkr-registratie-hypotheekschulden/