Algemeen

Branche lanceert onafhankelijke Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals

tuchtcommissie vastgoedprofessionals

NVM, VBO en Vastgoedpro hebben samen met drie andere branche- en beroepsorganisaties in de vastgoedsector en in samenwerking met De Geschillencommissie een nieuwe onafhankelijke Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals opgericht. Vanaf 1 januari kan iedere belanghebbende bij de Tuchtcommissie een tuchtklacht indienen over een vastgoedprofessional.

Met de komst van deze Tuchtcommissie willenen de drie verenigingen samen met Vakkundig gekeurd, VastgoedCert en SCVM nu ook een laagdrempelige toegang tot het tuchtrecht bieden en ‘opnieuw hun inzet voor een transparant en integer koopproces markeren’.

Uitbreiding Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals vervangt de eerder opgezette Tuchtcommissie van VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd. In het nieuwe jaar kunnen bij de commissie klachten worden ingediend over het handelen of nalaten van een vastgoedprofessional dat in strijd is met de regels van zijn of haar branche- en/of beroepsorganisatie, dan wel het register waarbij de professional staat ingeschreven.

Met de uitbreiding van de Tuchtcommissie willen de aangesloten organisaties ervoor zorgen dat het tuchtrecht brancheoverstijgend geborgd is. Dit alles moet bijdragen aan het vergroten van de integriteit van makelaars in het koopproces en maakt deel uit van het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’, dat in februari 2022 is ondertekend door NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging Eigen Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klachtenloket Vastgoedprofessionals

Begin 2022 maakten NVM, VBO en Vastgoedpro bekend op eigen initiatief met een onafhankelijk, gezamenlijk tuchtrecht te komen. Dit vormde het fundament voor het Klachtenloket Vastgoedprofessionals dat sinds 1 september jl. door De Geschillencommissie wordt gefaciliteerd.

Uit een terugblik op de eerste maanden concluderen de verenigingen dat consumenten het Klachtenloket al goed weten te vinden.Vanaf januari 2023 zijn ook VastgoedCert, Vakkundig gekeurd, en SCVM aangesloten bij dit Klachtenloket. De Geschillencommissie gaat als onafhankelijke partij de Tuchtcommissie faciliteren.

Bereikbaarheid en werking

De Geschillencommissie geeft vanaf maandag 2 januari 2023 via haar website uitleg over de procedure en werkwijze van de Tuchtcommissie. Hier is specifieke informatie te vinden over de procedure en kan de klacht worden ingediend. Ook is op de website te lezen hoe de Tuchtcommissie deze klachten behandelt.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/branche-lanceert-onafhankelijke-tuchtcommissie-vastgoedprofessionals/