Algemeen

Woningmarkt: dit is er veranderd op 1 januari

woningmarkt: dit is veranderd op 1 januari

Geen jubelton meer, de NHG-grens gaat omhoog en minder hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens. Een overzicht van de belangrijkste nieuwe regelingen en regels die per 1 januari gelden voor de woningmarkt.

NHG-grens stijgt naar €405.000

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt van €355.000 naar €405.000. Hiertoe is besloten vanwege de sterk gestegen huizenprijzen, zo gaf NHG in oktober aan. Door de grens te verhogen, groeit de groep die een beroep kan doen op het vangnet van NHG in geval van financiële problemen.

Afbouw maximale hypotheekrenteaftrek

Voor hogere inkomens (meer dan €73.031) geldt dat de hypotheekrenteaftrek daalt van 40% naar 36,93%. Voor iedereen die een jaarinkomen heeft onder dit bedrag blijft de aftrek ongewijzigd.

Subsidieregeling verduurzaming voor VVE’s

Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen een beroep doen op een subsidieregeling voor de verduurzaming van hun wooncomplex. VVE’s kunnen subsidie ontvangen voor bijvoorbeeld energieadvies, de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers en isolatiemaatregelen. Het maximale subsidiebedrag stijgt van €10.000 naar €15.000 per appartement.

jubelton
Het bedrag dat mensen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij mogen ontvangen, daalt naar €27.231. – Foto: Pixabay

Jubelton verdwenen

De jubelton is afgeschaft. Het bedrag dat mensen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij mogen ontvangen, daalt van €106.671 naar €27.231. Daarmee is er geen sprake meer van een ton. Eind vorig jaar bleken rijke Nederlanders nog snel van de mogelijkheid gebruik te maken om hun (klein)kinderen van een jubelton te voorzien.

Maximale huurverhoging vrije sector

De Wet maximering huurverhoging is aangepast om huurders te beschermen tegen sterke huurverhogingen. Verhuurders mogen de huur niet meer baseren op de inflatie, maar moeten uitgaan van de ontwikkeling van de lonen. Huurwoningen in de vrije sector mogen daardoor met maximaal 4,1% stijgen.

Overdrachtsbelasting stijgt voor beleggers

Wie een huis koopt voor de verhuur of als vakantiewoning gaat flink meer overdrachtsbelasting betalen: 10,4% in plaats van 8%. Starters onder de 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting tot een bedrag van €440.000. Kopers van 35 jaar of ouder die een huis kopen waarin ze zelf gaan wonen, blijven een aangepast tarief van 2% betalen.

Lees ook: Woningbeleggers kopen minder panden

Maximale hypotheekwaarde

Bij tweeverdieners telt het tweede inkomen voortaan voor 100% mee bij het bepalen van de maximale hypotheekwaarde. Tot dit jaar ging het om 90%. Hiertoe is besloten omdat bij de belastingaangifte de heffingskorting voor de minstverdienende partner vervalt. Hierdoor kunnen tweeverdieners die een hypotheek aanvragen iets meer lenen dan voorheen.

Eigenwoningforfait gaat omlaag

Het eigenwoningforfait – het percentage van de WOZ-waarde dat de Belastingdienst meerekent bij de aangifte – gaat omlaag naar 0,35%. Dat geldt voor woningen tussen de €75.000 en €1.200.000. Voor woningen boven de €1.200.000 blijft het percentage 2,35%. In de praktijk scheelt dat een huishouden slechts enkele euro’s netto, omdat de WOZ-waarde dit jaar zo’n 15% stijgt.

woningmarkt: dit is veranderd op 1 januari
Verduurzaming wordt belangrijker, omdat een tegemoetkoming in energiekosten voor 2024 nog zeer onzeker is. – Foto: Canva

Energieplafond en stijging gemeentelijke lasten

Het prijsplafond voor de energierekening is ingegaan. Wie minder dan 1200 kuub gas verbruikt en minder dan 2900 kWh aan elektriciteit, betaalt maximaal €242 dankzij dit plafond. Deze tegemoetkoming geldt waarschijnlijk alleen voor 2023, dus voor 2024 is het voor woningeigenaren verstandig zoveel mogelijk te verduurzamen door bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen of een warmtepomp. Tegenover de lagere energielasten staan gestegen gemeentelijke kosten, zo berekende VEH. In een kwart van de gemeenten gaat het om meer dan €50 per huishouden.

Lees ook: Hybride warmtepomp wordt de norm vanaf 2026

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/woningmarkt-dit-is-veranderd-op-1-januari/