Grote lokale verschillen in ontwikkeling woningprijzen

Grote lokale verschillen in ontwikkeling woningprijzen

De gemeentes Haarlem en Utrecht laten over heel 2022 een woningprijsdaling zien, maar in de drie grote steden worden huizen nog altijd duurder. Een analyse van de woningmarkt op lokaal niveau laat grote verschillen zien.

Softwarebedrijf Ortec Finance analyseerde de woningmarkt en detail en concludeert eufemistisch dat het jaar 2023 een onzekere start heeft gemaakt. Dé grote vraag is wanneer de prijzen stabiliseren. Niemand die het weet.

Kentering

De kentering ving aan in april 2022, vatten de onderzoekers samen. Vanaf die maand nam de jaar-op-jaar-prijsontwikkeling elke maand met ongeveer 2 procentpunt af, met de huidige prijsstijging van 4,3% voor heel Nederland als resultaat.

Grootste prijsgroei in 2022 is er in de gemeenten Hellendoorn met 9,2% en Borne met 8,8%. In Utrecht-stad daalden de huizenprijzen met 1,5% en in Haarlem met 1%. In Amsterdam daarentegen gingen de prijzen met 1,3% omhoog, in Den Haag met 2,5% en in Rotterdam zelfs met 3,1%.

Groot contrast

Ook op provinciaal niveau zijn er flinke verschillen met Overijssel aan kop met 7,4% en Utrecht als hekkensluiter met 1,6%. Een groot contrast met 2021, toen Flevoland nog leidde met een prijsstijging van 25% en Limburg met 16% onderaan stond. Geen van de provincies schreef over 2022 overigens negatieve cijfers.

Tekst loopt door onder de landkaart.

Prijsontwikkelingen op gemeenteniveau, met stijgingen in rood en dalingen in grijs. © Ortec

Via een interactieve kaart zijn per provincie de prijswijzigingen voor diverse woningtypen te vinden. Daarop zien we bijvoorbeeld dat in de provincie Groningen de algemene prijsstijging (2,60%) lager ligt dan in de omringende provincies Friesland en Drenthe. Groningse appartementen daalden zelfs met 0,34% in prijs. In Friesland bedroeg de algemene prijsstijging nog altijd 4,71% en voor appartementen 4,48%. In Drenthe zijn de prijsstijgingen 4,43% resp. 3,90%.

Overbiedingen

De kentering op de woningmarkt is ook duidelijk terug te zien in de gemiddelde overbiedingen op appartementen. Vanaf mei namen die maandelijks met zo’n 1,3% af. Werd er in 2021 nog met gemiddeld 11% overboden, in 2022 liep dit terug tot 3,3%. Makelaarsland signaleerde al eerder dat het aantal overbiedingen sinds de zomer fors is teruggelopen.

Transacties

Het aantal woningtransacties lag vorig jaar 16,6% lager dan in 2021; in totaal werden er in 2022 bijna 190.000 huizen verkocht. ABN AMRO verwachtte in de Woningmarktmonitor van juli nog een daling van het aantal transactie van 17,5%. Een kanttekening hierbij is de transactiepiek in maart 2021, die het gevolg was van de regelwijzigingen voor de overdrachtsbelasting.

Aantal woningtransacties over 2022. © Ortec.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/grote-lokale-verschillen-in-ontwikkeling-woningprijzen/