Meeste nieuwbouwwoningen in 10 jaar; streefcijfer lang niet gehaald

nieuwbouw 2022

Vorig jaar is het grootste aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2012. Er kwamen ruim 74.000 woningen bij door nieuwbouw in 2022. Toch is dit nog niet genoeg om het kabinetsdoel van 100.000 nieuwe woningen per jaar te halen.

De groei van de totale woningvoorraad door nieuwbouw komt uit op 0,9%. In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 14.500. Relatief groeide de woningvoorraad door nieuwbouw relatief het sterkst in Flevoland, met 1,6%. In Amsterdam werden de meeste nieuwe woningen opgeleverd, bijna 6.800, een toename van de woningvoorraad van 1,5%.

Tekst gaat verder onder grafiek

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het hogere aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2022 is in lijn met het hogere aantal vergunde nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021, na een relatief forse afname in 2019. Gemiddeld is de doorlooptijd van een nieuwbouwproject, van de vergunningverlening tot de oplevering, twee jaar. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in een jaar is daarom een belangrijke indicator voor de bouw in de nabije toekomst.


Nieuwe rekenmethode CBS

Het CBS berekent de nieuwbouwcijfers sinds vorig jaar op een iets andere manier dan voorheen. Via de oude methode komt het aantal woningen in 2022 uit op ruim 73.500 woningen. Met de nieuwe, preciezere methode valt het aantal dus iets hoger uit. De groei van de totale woningvoorraad is in beide gevallen hetzelfde.


Tekst gaat verder onder grafiek

Minder vergunningen voor nieuwbouw in 2022

Het aantal afgegeven vergunningen was in 2022 een stuk lager dan het jaar ervoor. Er werden 12,5% minder vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwe woningen dan in 2021. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht voor 2023 en 2024 daarom 70.000 nieuwe woningen. De onderzoekers zien dat de woningmarkt de afgelopen maanden is afgekoeld, onder meer door de hogere prijzen van bouwmaterialen. Het lijkt er dus op dat het doel van het kabinet, 100.000 woningen per jaar tot 2030, ook dit jaar en volgend jaar niet gehaald zal worden.

Lees ook: ‘Veel minder nieuwbouwvergunningen afgegeven’

Groei op middellange termijn

Het EIB verwacht dat na enkele jaren met productiekrimp de bouwproductie vanaf 2025 weer gematigd kan groeien. Op middellange termijn is volgens het EIB een groei van 2% per jaar te realiseren. Een voorwaarde is wel dat er internationaal geen belangrijke oplopende spanningen bij komen, zoals vorig jaar de Russische inval in Oekraïne. Aan de andere kant denken de onderzoekers dat deze groei ook te realiseren is als de energieprijzen en daarmee verbonden factoren niet volledig terugkeren naar niveaus van voor de oorlog.

In het streefcijfer dat het kabinet gebruikt, zit ook de transformatie van bijvoorbeeld kantoren en winkels naar woningen. Dit levert zo’n 15.000 extra woningen per jaar op. Deze telt het EIB niet mee in de cijfers voor nieuwbouw in 2022. Maar ook als die wel worden meegeteld komt het streefcijfer van 100.000 dit en volgend jaar nog niet in zicht.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/meeste-nieuwbouwwoningen-in-10-jaar-streefcijfer-lang-niet-gehaald/