Algemeen

Alleen nog klimaatbestendig bouwen in Waterschap Rijnland

Alleen nog klimaatbestendig bouwen in Waterschap Rijnland

Hoogheemraadschap Rijnland anticipeert als een van de eerste waterschappen op klimaatverandering. Volgens de nieuwe Waterschapsverordening moeten projectontwikkelaars straks aantoonbaar zorg dragen voor maatregelen tegen o.a. wateroverlast.

De komende jaren worden er in Rijnlands gebied (dat een groot deel van de Randstad omvat) zo’n 100.000 woningen gebouwd. Om hier ook in de toekomst goed en veilig te kunnen wonen, voert het Hoogheemraadschap verplichte regels in op het gebied van klimaatbestendigheid.

‘Vooruitlopen op landelijke regels’

Het Rijnlandse gebied moet grote hoeveelheden water beter aankunnen, maar ook bestand zijn tegen periodes van droogte. Het aanpassen van de manier waarop gebouwd wordt, is daarbij van groot belang. Hoogheemraad Marco Kastelein: “Doordat de regels verplicht worden, zorgen we ervoor dat voldoende en schoon water en een gezonde bodem sturend worden in de ontwikkeling van grote gebiedsplannen. We lopen hiermee vooruit op landelijke regels waar aan gewerkt wordt.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

gebied hoogheemraadschap Rijnland
Werkgebied Hoogheemraadschap Rijnland

90-millimeterregel

De verplichte regels zijn van toepassing op nieuwe grote gebiedsontwikkelingen (>5.000 m2) en zijn gericht op specifieke doelen. Zoals het voorkomen van overlast door extreme neerslag en langdurige droogte, het zoveel mogelijk vasthouden van neerslag voor nuttig gebruik en het scheppen van een gezonde leefomgeving.

Zo moeten nieuwe grote gebiedsontwikkelingen straks voldoen aan de 90-millimeterregel. Dat betekent dat aangetoond moet worden dat een gebied extreme neerslag van 90 millimeter in 24 uur aankan. Bijvoorbeeld door water op te vangen in de bodem, sloten, open water en andere plekken.

Waterschapsverordening

De klimaatbestendigheidsregels staan in het ontwerp van de nieuwe Waterschapsverordening, die op termijn de huidige Keur- en Uitvoeringsregels vervangt. Hierin staan alle regels voor wat inwoners en bedrijven kunnen doen bij water, dijken en gemalen. Het ontwerp van de Waterschapsverordening is gisteren door de Verenigde Vergadering van Rijnland goedgekeurd. De verordening wordt op 8 februari gepubliceerd in het Waterschapsblad. Van 9 februari tot 23 maart kunnen inwoners en bedrijven van Rijnland nog meedenken en reageren.

Eind 2021 werd al bekend dat ruim 800.000 nieuwbouwwoningen zijn gepland in gebieden met klimaatrisico’s.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/alleen-nog-klimaatbestendig-bouwen-in-waterschap-rijnland/