Algemeen

Kabinet past hervorming huurtoeslag aan, onderzoek naar lastendruk woningbeleggers

hervorming van de huurtoeslag

De hervorming van de huurtoeslag gaat op de schop. Het kabinet past de plannen aan omdat te veel huurders er fors op achteruit zouden gaan. Ook komt er een onderzoek naar de lasten- en regeldruk voor woningbeleggers. De bouwsector daarentegen moet “zelf de broek ophouden”, aldus de minister.

Lees in dit artikel:

  • Systeem huurtoeslag wordt versoberd
  • Onderzoek naar lasten- en regeldruk woningbeleggers
  • Bouwsector moet zelf de broek ophouden
  • EIB: Stikstofbesluit zet rem op woningbouw
  • Amsterdam presenteert Aanpak Volkshuisvesting

Woondebat: akkoord over hervorming huurtoeslag

Eind vorige maand waarschuwde de Raad van State dat de Belastingdienst de plannen niet kan uitvoeren. Het systeem van de huurtoeslag wordt nu versoberd, werd vorige week duidelijk tijdens het woondebat. Vanaf 2024 krijgen huurders alleen nog huurtoeslag op basis van de kale huur. Servicekosten tellen dan niet meer mee voor de hoogte van de toeslag. Verder gaat het bedrag waarover je geen huurtoeslag krijgt voor alle huurders met € 4 per maand omhoog. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat 1,4 van de 1,5 miljoen huurders die toeslag ontvangen, er licht op achteruit gaan: gemiddeld met € 10 per maand. Dat is minder dan het nadelige effect van de oorspronkelijke plannen.

Daar staat tegenover dat het aantal mensen wordt uitgebreid dat voor huurtoeslag in aanmerking komt. De maximale huurgrens verdwijnt. Daardoor kunnen straks ook huurders in de vrije sector huurtoeslag aanvragen als ze er plotseling fors in inkomen op achteruit gaan. Voor jongeren geldt dat de leeftijd waarop ze de volledige toeslag kunnen krijgen, omlaag gaat van 23 naar 21 jaar.

Details over de hervorming van de huurtoeslag worden nog uitgewerkt en naar verwachting later week bekendgemaakt door de minister.

Lees ook: Raad van State verwijst huurtoeslagplannen kabinet naar de prullenbak


Kabinet overlegt over hogere lasten- en regeldruk woningbeleggers

Woonminister Hugo de Jonge en staatssecretaris Marnix Van Rij van Fiscaliteit onderzoeken of de lasten- en regeldruk voor met name woningbeleggers inderdaad te snel, te hoog oploopt. De twee hebben daar overleg over gehad, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.

Particuliere verhuurders waarschuwen al maanden voor een massale verkoop van huurwoningen, zowel sociale huur als in het middensegment. Door de combinatie van hogere vermogensbelastingen en het aan banden leggen van huren, zou woningverhuur niet meer rendabel zijn.

De noodkreten uit de vastgoedsector vonden tot dusver weinig weerklank in Den Haag. Maar Van Rij en De Jonge laten onderzoeksbureau SEO nu toch een studie doen. Op basis van de uitkomsten beslissen zij of aanpassingen nodig zijn.


Woonminister De Jonge tegen bouwsector: houd eerst eigen broek op

Waar de woonminister de huursector tegemoet komt, is hij niet van plan direct financieel bij te springen zodat ontwikkelaars meer kunnen gaan bouwen. Integendeel: beleggers, pensioenfondsen of andere marktpartijen moeten volgens De Jonge zelf “de broek ophouden”, “een beetje inschikken” en wennen aan “de nieuwe realiteit”. Volgens hem bevindt de woningmarkt zich onder een ander economisch gesternte nu de rentes oplopen en ook de bouwmaterialen duurder worden.

Vorige week waarschuwde het Economisch Instituut voor de Bouw dat de bouw van bijna honderdduizend woningen vertraging oploopt door het wegvallen van de bouwvrijstelling. Zeker 8.000 woningen kunnen waarschijnlijk helemaal niet gebouwd worden.

‘Niet terug naar de tekentafel’

De minister wil wel kijken naar manieren hoe bouwprojecten die al aan de gang zijn maar nu in de financiële problemen komen, afgemaakt kunnen worden. “We willen niet dat alle projecten terug moeten naar de tekentafel.” Er zijn meerdere ideeën, zoals bepaalde garanties of subsidies, waarmee de markt “door de dip heen” kan bouwen. Ook is er nu al de Woningbouwimpuls, waarmee het Rijk bouwprojecten kan vlot trekken. Verder verwacht de minister dat het consumentenvertrouwen in de huizenmarkt weer herstelt als de rente minder onvoorspelbaar is.

Waarschijnlijk komt de minister vlak na de voorjaarsnota, die uiterlijk 1 juni wordt ingediend, met een analyse wat wel en niet helpt om de woningbouw op snelheid te houden. De Jonge wil de verwachtingen bij ontwikkelaars wel temperen, om geen “strategisch gedrag uit te lokken”. Zij kunnen nog langer wachten met bouwen, als zij in de toekomst geld vanuit de overheid verwachten, redeneert hij.

Eerder zei de minister al meer heil te zien in meer flexibiliteit bij gemeenten en provincies en het verkorten van vergunningprocedures. Ook kan er vaak sneller gebouwd worden op locaties buiten een stad of dorp.

Amsterdam presenteert Aanpak Volkshuisvesting

In het kader van de Woningbouwimpuls maakte De Jonge vorige week bekend dat Amsterdam financiële ondersteuning ontvangt om ongeveer 1.000 flexwoningen te realiseren. De woningen worden verdeeld in vier projecten en de eerste worden nog dit jaar opgeleverd. De bijdrage van in totaal € 12 miljoen is afkomstig uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

De gemeente Amsterdam presenteerde op 13 februari de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). Het plan moet wonen in de hoofdstad voor iedereen weer betaalbaar maken. Wethouder Volkshuisvesting Zita Pels, die het plan presenteert, sprak in het NOS Radio 1 Journaal over een “diepe wooncrisis” waarin de stad zich bevindt. “Daardoor zitten te veel mensen nu in een illegale woonsituatie in onze stad.”

Om daar iets aan te doen wil de gemeente meerdere dingen doen. Zo moet onder meer het delen van een huis makkelijker worden, hoopt ze ouderen sneller van een eengezinswoning naar een seniorenwoning te krijgen en wordt leegstand harder aangepakt.

 

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/kabinet-past-hervorming-huurtoeslag-aan-onderzoek-naar-lastendruk-woningbeleggers/