Algemeen

Onderzoek naar vertraging woningbouw wint VOGON Research Award

VOGON Research Award

Het artikel ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren’ is winnaar van de VOGON Research Award.

De award is uitgereikt tijdens het VOGON-symposium op 11 mei in het Rietveld Theater in Delft. Dat symposium stond in het teken van de dynamiek op de woningmarkt met als titel ‘De Nederlandse woningmarkt onder hoogspanning: gewenste dynamiek of dreigende stilstand?’.

Gedegen wetenschappelijke onderbouwing

De studie is uitgevoerd door drie onderzoekers: Huub Ploegmakers, Pim Beckers en Babak Firoozi Fooladi. Zij namen vertragingen in de realisatie van goedgekeurde plannen voor woningbouw onder de loep. Meer inzicht in de duur en onderliggende factoren is van groot belang, gezien het woningtekort en het ogenschijnlijke trage bouwtempo. Op basis van een bijzondere dataset en een zorgvuldige analyse laat de studie zien dat er inderdaad sprake is van vertraging. De stijging van de woningprijzen is hierbij een factor. Daarnaast komt naar voren dat, gecorrigeerd voor de omvang van de plannen, binnenstedelijke plannen later starten, maar sneller worden voltooid.

“De heldere analyses, de zorgvuldigheid van de besprekingen en de gedegen wetenschappelijke onderbouwing maken dit onderzoek tot een waardig awardwinnend artikel”, stelt de jury in zijn rapport.

Lees Vastgoed Actueel 4 over nieuwbouw, transformatie en projectontwikkeling

Jaarlijkse stimuleringsprijs voor vastgoedpublicatie

De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de best beoordeelde vastgoedpublicatie uit het tijdschrift Real Estate Research Quarterly. De winnaars ontvangen een oorkonde en een geldbedrag. De jury van de VOGON Research Award bestond uit prof. dr. Theo Arentze (TU Eindhoven, voorzitter), dr. Maarten Jennen (PGGM), Dick Vos MRE (VMC Invest) en dr. Hilde Remøy (TU Delft). Bij de selectie van de genomineerde artikelen is gekeken naar de relevantie voor de Nederlandse vastgoedsector, originaliteit in aanpak, thematiek of invalshoek, nieuwe inzichten, consistentie en toegankelijkheid.

Lees de winnende studie: ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren’. Deze is geschreven door Huub Ploegmakers (Radboud Universiteit, redacteur RERQ), Pim Beckers (Stadskwadraat) en Babak Firoozi Fooladi (Universiteit van Aalto, Finland).

Naast het winnende artikel nomineerde de jury twee andere onderzoeken uit jaargang 21 van Real Estate Research Quarterly:

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/onderzoek-naar-vertraging-woningbouw-wint-vogon-research-award/