Algemeen

Tweedeling op de markt voor energiezuinige koopwoningen

Tweedeling op de markt voor energiezuinige koopwoningen

Juist de inkomensgroepen die een lage energierekening hard kunnen gebruiken, zijn minder vaak in staat een energiezuinige woning te kopen. Huizen met een A-label zitten vaak in het duurdere segment. Tot deze wrange conclusie komt hypotheekverstrekker BLG Wonen.

BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, onderzocht in hoeverre inkomen een rol speelt bij het kopen van een woning met een gunstig energielabel. Uit een analyse onder nieuwe klanten (periode 2021-2023), blijkt dat huishoudens die tot twee keer modaal verdienen (maximaal zo’n € 80.000 per jaar) in 13% van de gevallen voor energiezuinige label-A-woningen kiezen. Huishoudens die meer verdienen, kopen in 45% van de gevallen zo’n gewilde, zeer energiezuinige woning.

Onder starters is er ook een aanzienlijk verschil tussen inkomensgroepen. Slechts een op de tien starters die minder dan twee keer modaal verdient, koopt een woning met energielabel A. Bij de inkomensgroep boven twee keer modaal, is dat een op de vijf; twee keer zoveel dus.

Eigen vermogen cruciaal

De huishoudens met een ‘lager’ inkomen die er wel in slagen een label-A-woning te kopen, brengen beduidend meer eigen vermogen en/of overwaarde mee. In bijna de helft van de gevallen betreft de lening dan maximaal 60% van de marktwaarde van de woning.

Duurder segment

Van de aangekochte woningen tot € 200.000 in de onderzochte periode had slechts 4% (een op de 25) energielabel A. Boven de € 400.000 is minimaal een op de vijf woningen zeer energiezuinig.

“De meeste starters hebben nog weinig eigen vermogen opgebouwd en richten zich op woningen tot € 400.000 euro. Ze hebben hierdoor buitengewoon weinig keuze als het om een label-A-woning gaat”, zegt Frank Soede, directeur van BLG Wonen.

Leennormen aangescherpt in 2024

Daar komt nog eens bij dat het kabinet vanaf 2024 de leennormen voor het afsluiten van een hypotheek wil aanscherpen. Het energieverbruik gaat dan een rol spelen bij de hoogte van de hypotheek. Dit zou tot een nog schevere verdeling leiden van energiezuinige woningen.

Kortom, mensen met lagere inkomens houden voorlopig gemiddeld hogere woonlasten. “Dat is best een wrange constatering in een tijd waarin energie een steeds groter deel van de woonlasten beslaat.”

Impasse doorbreken

Soede noemt een aantal oplossingen die deze impasse kunnen doorbreken: “Mensen kunnen een woning met een ongunstig label aankopen en deze verduurzamen. De overheid stelt hiervoor subsidies beschikbaar.” De verwachting is dat voor het verduurzamen van woningen in de toekomst meer geld geleend kan worden dan nu mogelijk is.

Daarnaast kan de focus op biobased woningen bijdragen aan het snel vergroten van het aanbod. “De stikstofemissie tijdens de bouw van deze woningen is lager dan bij traditionele bouw, waardoor projecten eerder kunnen starten. Prefab biobased woningen kunnen daarnaast relatief snel gebouwd worden en hebben vaak een A-label. In de prijsklasse waarin veel starters kopen, tot € 400.000, kan door compact te bouwen veel aanbod worden gerealiseerd”, aldus Soede.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/tweedeling-op-de-markt-voor-energiezuinige-koopwoningen/