Algemeen

Coalitiepartijen blokkeren toewijzingsplan De Jonge

plan De Jonge

Het plan van minister De Jonge, om gemeenten meer mogelijkheden te geven woningen toe te wijzen, dreigt te worden geblokkeerd door zijn eigen coalitiepartners. Regeringspartijen VVD en D66 vinden het te ver gaan dat de plannen ook voor bestaande woningen moeten gaan gelden.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting kondigde het plan vorig jaar aan. Daarin staat dat gemeenten de helft van alle koop- en huurwoningen moeten kunnen gunnen aan eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen.

Ook staat in het wetsvoorstel dat gemeenten voorrang kunnen geven aan mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren en verpleegkundigen. Voorafgaand aan het debat over het plan in de Tweede Kamer dreigen D66 en VVD tegen het plan te stemmen.

Lager bod

“Je hebt dan een koopwoning – waar je hard voor hebt gewerkt – en dan bepaalt een wethouder aan wie je die mag verkopen”, schetst D66-Kamerlid Faissal Boulakjar tegen de NOS. “Dat is gewoon niet goed. Het gaat om keuzevrijheid van mensen.”

VVD-Kamerlid Peter de Groot denkt dat het plan ook invloed kan hebben op de waarde van een huis, omdat het aantal potentiële kopers afneemt. “Mensen gaan dan misschien wel een lager bod uitbrengen. Dat gaat echt veel te ver.”

Lees ook: ‘Kabinet grijpt niet in bij tekort huurwoningen vrije sector’

Alleen nieuwbouw

De Groot laat weten alleen in te stemmen met De Jonges voorstel als het ook voor bestaande woningen gaat gelden. “Als het niet lukt om de koopwoningen eruit te halen, stemmen wij tegen.” Boulakjar laat nog in het midden wat D66 doet.

Het gaat de twee partijen alleen om bestaande koopwoningen. D66 en VVD hebben geen bezwaar tegen het toewijzen van nieuwbouwkoopwoningen, wat ook in het kabinetsvoorstel staat.

‘Lokalo’ weggedrukt

De twee andere coalitiepartijen ChristenUnie en CDA zijn voorstander van het voorstel zoals De Jonge het heeft ingediend, ook wat betreft het toewijzen van bestaande koopwoningen. CU-Kamerlid Pieter Grinwis noemt het amendement van VVD en D66 een “typisch staaltje liberaal individualisme”.

“Het gaat over het vormen van een gemeenschap”, zegt Grinwis. “Gemeenten moeten woningen kunnen toewijzen aan jongeren die er willen blijven wonen, zegt hij. “We moeten het niet alleen overlaten aan een individu die het meeste kan bieden en daarmee de lokalo wegdrukt.”

Plan De Jonge

De huidige huisvestingswet geeft gemeenten nu al de mogelijkheid om de helft van de huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een economische of maatschappelijke binding. Van die helft mag dan weer de helft voor de eigen inwoners worden gereserveerd.

Bij koopwoningen zou de wetswijziging, als het aan de minister ligt, alleen gelden voor huizen met een maximale waarde van € 355.000. Bij huurwoningen zou het gaan gelden voor alle huizen, mits een gemeente kan aantonen dat er een tekort is in die prijsklasse. In de praktijk gaat het dan bijna uitsluitend om sociale huurwoningen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het voorstel. Op het moment van schrijven was er nog geen uitkomst van het debat bekend.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/coalitiepartijen-blokkeren-plan-de-jonge/