Algemeen

Bouwend Nederland: provincies lijken woningbouw te vergeten

woningbouw stikstofplannen

De meeste provincies hebben in hun stikstofplannen niet genoeg oog voor woningbouw. Het lijkt zelfs wel of sommige provincies zijn ‘vergeten’ hier aandacht aan te besteden.

Dat stelt brancheorganisatie Bouwend Nederland in een reactie op de plannen. In het Provinciaal Programma Landelijk Gebied moest iedere provincie voor 1 juli bij – inmiddels demissionair – minister Van der Wal een plan aanleveren voor de aanpak van het stikstofprobleem. Er lijkt weinig aandacht voor woningbouw in de stikstofplannen die inmiddels bekend zijn. De vraag hoe de provincies stikstofruimte gaan inzetten voor woningbouw en infrastructuur, wordt vaak niet beantwood.

 ‘Niet concreet’

Volgens Bouwend Nederland zijn de plannen niet concreet, ontbreekt urgentie en is een koppeling met de bouwopgave er evenmin goed in vastgelegd. De provincies moeten volgens de belangenvereniging zorgen dat alle zaken die een ruimtelijk beslag leggen in de uitwerking een duidelijke plek krijgen. Niet alleen stikstofruimte nodig voor zogeheten ‘PAS-melders’ en natuurherstel, maar ook voor mensen voor wie een woning moet worden gebouwd, stelt Bouwend Nederland in de reactie.

“Uiteraard moet er stikstofruimte komen voor natuur en boeren, maar niet voor hen alleen”, zegt voorzitter Arno Visser. “We gaan de behoefte aan woningen niet invullen zonder bijpassende stikstofruimte. En hetzelfde geldt voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, en ook voor noodzakelijke investeringen ten behoeve van de energietransitie. Als provincies de bouwopgave vergeten, dan laten ze woningzoekenden in de kou staan. Ook kunnen ze de klimaatmaatregelen niet uitvoeren en staan Nederlanders vaker in de file.”

Bouwers willen betrokken worden

Visser benadrukt dat Bouwend Nederland de komende maanden in alle provincies betrokken wil worden bij de uitwerking van de plannen. “Natuurlijk samen met de andere partijen die in het landelijk gebied actief zijn en ruimte nodig hebben. De woningbouw, de energietransitie en de mobiliteit verdienen ambitieuze doelstellingen met oog voor de praktijk. Urgente opgaven als woningbouw, (energie)infrastructuur en verduurzaming kunnen dan samengaan met natuurherstel en stikstofreductie. Vergeet dat niet bij elkaar te brengen!”

De problemen rond de stikstofuitstoot zijn sinds 2019 een rem op de woningbouw. In het eerste kwartaal van dit jaar liep zowel de woningbouw als het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen sterk terug.

Bouwend Nederland hoopt dat de val van het kabinet en het vertrek van premier Rutte niet leiden tot stilstand in de bouw en andere belangrijke dossiers.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/bouwend-nederland-provincies-lijken-woningbouw-te-vergeten/