Algemeen

Centraal ingekochte flexwoningen Rijk blijven in opslag liggen

flexwoningen Rijk

De inkoop van flexwoningen door het Rijk lijkt uit te lopen op een fiasco. Van de ruim 2.000 woningen die in opdracht van demissionair minister Hugo de Jonge voor Wonen zijn aangeschaft, liggen er nog zo’n 1.900 in de opslag.

Vorig jaar besloot minister De Jonge om via het Rijksvastgoedbedrijf flexwoningen aan te schaffen, voor een bedrag van € 200 miljoen. Gemeenten kunnen die kant-en-klare woonunits van het Rijk overnemen zodra zij een locatie beschikbaar hebben. Dat zou sneller gaan dan wanneer gemeenten de woonmodules zelf zouden moeten bestellen.

plan De Jonge
Demissionair minister Hugo de Jonge voor Wonen – Foto: Rijksoverheid/Martijn Beekman

Een woordvoerder van de minister bevestigt nu dat er na de plaatsing van de eerste 100 flexwoningen, in mei, geen enkele woning van het Rijk meer is neergezet, meldt de Volkskrant.

‘Gesprekken gaande’

Leeuwarden is na Delft, waar de eerste 100 woningen werden neergezet, vooralsnog de enige gemeente waarmee het Rijk een contract heeft getekend. Van de aangekochte tweehonderd woonunits plaatst Leeuwarden er in het najaar 100. De andere helft volgt begin volgend jaar.

Over zo’n 1.100 woningen voert het Rijk naar eigen zeggen met ruim tien gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gesprekken in een vergevorderd stadium. Het meest concreet is het plan van de gemeente Bunnik. Daar heeft de gemeenteraad deze zomer ingestemd om 48 flexwoningen neer te zetten voor het gemeentehuis. Over de overige woonunits zijn alleen gesprekken in ‘de verkennende fase’ gaande, aldus de woordvoerder van De Jonge.

Te star aanbod

Een groot knelpunt bij de verkoop is de eenvormigheid van het aanbod. Bij de gunning in december kregen de negen gekozen flexwoningbouwers een strak stramien voorgeschreven. Daardoor heeft het Rijk alleen woonblokken met drie woonlagen in de aanbieding, met elk 48 woningen. Gemeenten kunnen deze alleen in een u-vorm of in meerdere rijen neerzetten. Wel is er variatie in de grootte van de woningen.

Met deze standaarden kon er volgens het Rijk sneller worden geproduceerd. Maar juist de starheid van het aanbod schrikt sommige gemeenten af. Sommige willen lagere woonblokken, andere juist hogere. Bovendien willen veel gemeenten vrij zijn hoe zij de woningen neerzetten, passend bij de locatie. In mei was al duidelijk dat de flexwoningen van het Rijk vaak niet voldeden aan de eisen van gemeenten.


Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan

Gemeenten zouden de zogeheten kruimelregeling moeten inzetten voor het versneld transformeren van kantoren, schoolgebouwen en kerken, in plaats van de bouw van flexwoningen. Dat zegt Anita Nijboer, advocaat omgevingsrecht bij SIX Advocaten, tegen vakblad Stadszaken. Met die regeling kunnen gemeenten tijdelijk afwijken van bestemmingsplannen. De mogelijkheid om met deze regeling versneld binnenstedelijk te transformeren, wordt volgens Nijboer onderbenut.

Transformatie is volgens Nijboer veel interessanter dan het bouwen van flexwoningen. Om de kruimelregeling te gebruiken hoeft bebouwing niet per se tijdelijk te zijn. Terwijl de tranformatieprocedure wordt gestart, kan volgens haar ondertussen worden gewerkt aan het aanpassen van het bestemmingsplan.

  Bron: https://vastgoedactueel.nl/centraal-ingekochte-flexwoningen-rijk-blijven-in-opslag-liggen/